Datorteknik 1a

Vuxenutbildning

Vill du läsa kursen på distans? Välj iris!

Kursen datorteknik 1, bygger på ämnet dator- och kommunikationsteknik. Datorteknik 1, syftar till att bygga upp yrkesmässiga grundkunskaper omkring installation och underhåll av hård- och mjukvara, samt även elektronisk kunskap som vanligtvis omgärdar den tekniska kringutrustning som dator- och kommunikationstekniken är uppbyggd av. Kursen datorteknik 1 är 100. Kurskod: DAODAT01a

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen datorteknik 1:

Inriktningen inom kursen datorteknik 1 syftar till en utvecklad förmåga att arbeta med systemkomponenter som är standard inom området dator och kommunikationsteknik. Vidare ska datorteknik 1 ge en utvecklad förmåga som utöver kunskaper om system och komponenter, bidrar till metoder samt andra arbetsformer som används vid uppkoppling av datoranslutning inom befintliga nätverk.

Undervisningen i kursen datorteknik 1 har praktiska och laborativa delmoment med teoretiska inslag, där eleverna får möjlighet att öva upp förmågan att både självständigt och i grupp exempelvis felsöka, åtgärda samt lösa problem inom dataservice och det digitala underhållsarbetet. Genom övningarna får eleverna även handgripligen öva sig i den tekniska utrustning som hör datortekniken till.

Inom kursen datorteknik 1 läggs stor vikt vid samarbetsförmåga samt kommunikation, då arbetet inom datorteknik till stor del handlar om att bidra med god service i mötet med uppdragsgivare och användare. Därför kommer stor vikt i kursen datorteknik även ligga på den verbala och kommunikativa förmågan som eleverna har möjlighet att utveckla inom ramen för kursen. Eleverna kommer även som ett resultat av undervisningen i kursen datorteknik 1 öva upp den skriftliga samt muntliga förmågan genom exempelvis praktiska delövningar, dokumentation och laborativa moment.
Andra delar som det läggs stort fokus vid inom kursen datorteknik 1, handlar om att ge eleverna kunskaper om datorsäkerhet samt förmåga att i arbetet ta hänsyn till miljösäkerheten till stöd för den hållbara utvecklingen.

Centralt innehåll i undervisningen i kursen datorteknik ska behandla följande områden:

1. Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar.
2. Grunderna i OSI-modellen (Open Systems Interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation.
3. Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter.
4. Enklare rit- och simuleringsprogram.
5. Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering.
6. Fältbussars användning inom till exempel industri-, el- och andra teknikområden.
7. Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd.
8. ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (Electro Static Discharge).
9. Planering, montering, konfigurering samt driftsättning av datorsystem för något av användningsområdena mätning, styrning, övervakning eller dokumentation.
10. Installation och konfigurering av applikationsprogram.
11. Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk.
12. Installation av skrivare och andra enheter i nätverk.

Vem kan läsa kursen datorteknik 1?

Kursen datorteknik 1 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen datorteknik 1.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »