Design 1

Vuxenutbildning

Design 1 handlar om ämnet design där man behandlar den arbetsprocess där man medvetet och innovativt utvecklar produkter och får olika aspekter på hur det går till när man uppfyller målgruppens funktionella och estetiska krav. Kursen design 1 är på 100p. Kurskod: DESDES01.

Vill du läsa design 1 på distans? Välj Iris kurs Design 1

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen design 1:

Undervisningen i kursen design 1 ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds samt får miljöer och tjänster att utformas.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse för hur designproblem har lösts historiskt utifrån olika förutsättningar och aspekter. Designprocessen sker vanligen i projektarbetsform och därför ska undervisningen också bedrivas på det sättet. Man ska även under undervisningens gång ge eleverna möjlighet att öva sig i att kommunicera genom tal, skiss, ritning, modell och skrift. Eleven ska få möjlighet utveckla grundläggande kunskaper inom designämnet.

Undervisningen i kursen design 1 behandlar följande centrala innehåll:

  1. Kunskaper om design samt förmåga att analysera och värdera design ur olika aspekter.
  2. Förståelse av människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
  3. Kunskaper om design och designerns roll historiskt, samhälleligt, ekonomiskt, kulturellt, miljömässigt och tekniskt.
  4. Kunskaper om designprocessen och förmåga att genomföra en designprocess.
  5. Förmåga att välja och värdera information från olika källor.
  6. Förmåga att välja, använda och vårda maskiner, verktyg och material.
  7. Färdigheter i att visualisera förslag två- och tredimensionellt.
  8. Förmåga att utvärdera sin process och sitt resultat.
  9. Förmåga att presentera delarna i designprocessen och resultatet med bild, modell, ritning, skrift och tal.
  10. Förmåga att arbeta i projekt.

Design 1 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.  Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen design 1.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »