Design 2

Vuxenutbildning

Vill du läsa kursen Design 2 på distans? Välj Iris!

I kursen design 2 behandlas fördjupande kunskaper inom ämnet design. Kursen design 2 är på 100p. Kurskod: DESDES02.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen design 2 på Iris

  • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
  • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
  • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion.
  • Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering.
  • Planering, strukturerande och genomförande av designprojekt.
  • Källor av olika slag i ett designprojekt. Analoga och virtuella gestaltningssätt för två- och tredimensionell visualisering av idéer, till exempel ritning, skiss och modeller.
  • Presentation av designprocessens olika delar med hjälp av bild, ritning, modell, skrift och tal.
  • Metoder för analys och värdering av egna och andras idéer i designprocessen.
  • Projektarbetsmetodik, till exempel projektplan, loggbok, val av metod och redovisningsform i ett designprojekt.

Vem kan läsa kursen design 2?

Design 2 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och bygger på kursen design 1. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen design 2.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »