Digitalt skapande 1

Vuxenutbildning

Ämnet digitalt skapande 1 behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Kursen är på 100p. Kurskod: DIGDIG01.

Vill du läsa digitalt skapande på distans? Välj Iris!

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen digitalt skapande

Undervisningen inom ämnet digitalt skapande ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta med en kombination av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Eleverna ska ges möjlighet att inrikta sitt digitala skapande mot olika uttryck. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla begreppsförståelse och förmåga att använda metoder för att analysera digitala uttryck ur både estetiska och tekniska perspektiv.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion.
  • Estetiska och tekniska begrepp och metoder för analys av digitala uttryck.
  • Metoder för analys av digitalt skapade gestaltningar samt tekniska och konstnärliga kvaliteter.
  • Digitala verktyg för skapande och gestaltande.
  • Fördjupad och specialiserad programvara och hårdvara som används för skapande i en eller flera olika estetiska uttrycksformer.
  • Kommunikation med digital teknik och digitala medier.
  • Samarbeten, synkront och asynkront, via digitala plattformar, till exempel webbapplikationer, wiki och tankekartor.
  • Plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner, till exempel bloggar och andra sociala medier och spridningsplattformar.

Vem kan läsa denna kurs? 

Digitalt skapande 1, är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen digitalt skapande 1. Andra kurser inom ämnet digitalt skapande du kan studera är digitalt skapande 2.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »