Engelska 7 – gymnasial kurs

Vuxenutbildning

Engelska 7 bygger på kursen Engelska 6, som båda är kurser inom ämnet engelska. Kursen Engelska 7 är på 100 p. Kurskod: ENGENG07.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Lär dig engelska med Iris

Iris erbjuder kurser inom ämnet engelska på olika nivåer. Du kan ofta välja mellan att studera på distans och i klassrum. Via distansstudier använder vi en digital lärplattform där du får den hjälp du behöver med dina studier.

Studera kursen Engelska 7 tillsammans med oss på Iris!

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 1. Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av viss vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning och valt fördjupningsområde samt till samhälls- och arbetsliv.
 2. Åsikter, idéer och erfarenheter.
 3. Kulturyttringar i samtiden och historien.
 4. Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt aktuella etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Reception

 • Talad engelska, även i snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation.
 • Texter, även komplexa och formella, från olika medier.
 • Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, redogörande och utredande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel debatter, föreläsningar, avtalstexter och texter som används inom högre studier.
 • Samtida och äldre skönlitteratur inom olika genrer, till exempel dramatik.
 • Strategier för att överblicka och strukturera innehåll från större textmängder eller längre sekvenser av talat språk, till exempel genom att sortera, visualisera, sammanfatta och identifiera det bärande innehållet.
 • Perspektiv och underförstådd betydelse i talad engelska och texter.
 • Värdering av användbarhet hos källor av olika slag och utifrån olika syften.
 • Hur variation och anpassning skapas genom komplex meningsbyggnad, interpunktion, ordbildning och stilnivå.
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer, effektiv styckeindelning, tes och kärnmeningar.
 • Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar utifrån olika perspektiv, argumenterar, utreder, ansöker och förhandlar.
 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.
 • Användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.
 • Strategier för att medverka i och leda samtal med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att inleda, fördela ordet, förklara, sammanfatta och anknyta till andras inlägg.
 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar för att anpassa dem efter syfte, genre och stilnivå.

Vem kan läsa utbildningen?

Engelska 7, 100 poäng, bygger på kursen Engelska 6. Det är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »