Etnicitet och kulturmöten

Vuxenutbildning

Etnicitet och kulturmöten ligger inom ämnet Sociologi, vilket har i uppgift att gå in på djupet på hur man behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursen etnicitet och kulturmöten är på 100p. Kurskod: SOIETN0

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen etnicitet och kulturmöten:

Kursen etnicitet och kulturmöten har sitt ursprung från ämnet sociologi. Undervisningen inom etnicitet och kulturmöten fokuserar särskilt på hur relationen mellan människa, kultur och identitet är formar, förändrar, utvecklar samt påverkar samhället och tvärtom.

Fokusområdet inom kursen etnicitet och kulturmöten omfattar förutom kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, även förmågan att använda olika teoretiska metoder för att samla in och bearbeta information, förmåga att diskutera samhällets, den egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter, förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Eleverna får möjlighet att under kursen etnicitet och kulturmöten använda sociologiska begrepp samt lära sig använda teorier och teoretiska perspektiv, utöver exempelvis färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information.

Du som elev ska få möjligheten att lära dig om modernt läromedel som tar upp kursens centrala olika etniciteter och kulturer samt kultur och migrationsdebatten. Kursen etnicitet och kulturmöten ger dig som elev att utveckla kunskaper där kulturmöten innehåller fem teman kulturbegrepp kulturmöten. Etnicitet och kulturmöten innehåller information samlat på Iris webb. Du får lära dig om där spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.
  • Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.
  • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.
  • Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor.

Vem kan läsa kursen?

Etnicitet och kulturmöten är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen etnicitet och kulturmöten.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »