fbpx

Grafisk illustration

Vuxenutbildning

Kursen grafisk illustration omfattar kunskaper om olika grafiska funktioner och de delar som ingår i det grafiska arbetsflödet. Färdigheter i att visualisera idéer och att använda manuella skisser och grafiska tekniker och program. Förmåga att motivera val av innehåll och grafiska uttryckssätt utifrån målgrupp, kontext och önskad effekt. Förmåga att planera och genomföra grafiska produktioner i relevanta grafiska program utifrån överenskomna ramar och kvalitetskrav. Förmåga att analysera och bedöma grafiska produkter och idéer utifrån olika aspekter, vetenskapliga modeller och teorier samt utifrån relevant lagstiftning. Förmåga att använda relevant fackspråk. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Kursen grafisk illustration är på 100p. Kurskod GRAGRI0.

Vill du läsa kursen grafisk illustration på distans? Välj iris!

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen grafisk illustration: 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen grafisk illustration ska behandla följande centrala innehåll:

  • Funktioner inom det grafiska illustrationsområdet.
  • Manuella illustrationstekniker för fortsatt bearbetning i digitala miljöer, till exempel akvarell, kroki och kalligrafi.
  • Skissteknik, skissmaterial, snabbskissning och skisstilar samt skillnaden mellan skissning och illustrering.
  • Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp i illustrationssammanhang. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys.
  • Digitaliseringsmetoder för illustrationsprogram, till exempel digitalkamera och skanner, och användning av dessa metoder på original gjorda med manuella illustrationstekniker.
  • Illustrationsprogram. Fördelar och nackdelar, skillnader mellan vektor- och pixelgrafik, programkännedom och illustrationsstilar.
  • Relevant fackspråk inom illustration, typografi, färglära och digitaliseringsmetodik.

 Vem kan läsa kursen?

Grafisk illustration är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Kursen grafisk illustration bygger på ämnet grafisk kommunikation. Läs mer om ämnet grafisk kommunikation.

Relaterade länkar

Läs mer på skolverket.se

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Translate »