Grafisk kommunikation 1

Vuxenutbildning

Grafisk kommunikation 1 handlar om ämnet grafisk kommunikation och har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation. Ämnet grafisk kommunikation behandlar visuella budskap och hur de framställs för olika syften och sammanhang. Kursen är på 100p. Kurskod GRAGRA01

Vill du läsa grafisk kommunikation 1 på distans? Välj Iris!

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen grafisk kommunikation 1 :

Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de processer och tekniker som leder fram till grafiska produkter. Utifrån de processer som studeras ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kreativa, estetiska och tekniska förmågor.

Eleven ska under kursens gång lära sig arbeta med bildbearbetning, kommunikationsteorier, relevant fackspråk inom typografi, användningen av olika sorters material och papperstypers typografiska regler och korrekturläsning.

Kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Kunskaper om olika grafiska funktioner och de delar som ingår i det grafiska arbetsflödet.
  • Färdigheter i att visualisera idéer och att använda manuella skisser och grafiska tekniker och program.
  • Förmåga att motivera val av innehåll och grafiska uttryckssätt utifrån målgrupp, kontext och önskad effekt.
  • Förmåga att planera och genomföra grafiska produktioner i relevanta grafiska program utifrån överenskomna ramar och kvalitetskrav.
  • Förmåga att analysera och bedöma grafiska produkter och idéer utifrån olika aspekter, vetenskapliga modeller och teorier samt utifrån relevant lagstiftning.
  • Förmåga att använda relevant fackspråk.

Grafisk kommunikation 1 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.  Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen grafisk kommunikation 1.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »