Grafisk kommunikation 2

Vuxenutbildning

Kursen grafisk kommunikation 2 omfattar kunskaper om olika grafiska funktioner och de delar som ingår i det grafiska arbetsflödet. Färdigheter i att visualisera idéer och att använda manuella skisser och grafiska tekniker och program. Kursen grafisk kommunikation 2 bygger på grafisk kommunikation 1 och är på 100p. Kurskod GRAGRA02.

Vill du läsa grafisk kommunikation 2 på distans? Välj Iris!

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen grafisk kommunikation 2:

Eleven ska under kursens gång kunna arbeta med att skapa budskap och visuella idéer. Undervisningen i ämnet grafisk kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de processer och tekniker som leder fram till grafiska produkter.

Alla grafiska idéer skapas för en tänkt målgrupp och med ett budskap som har ett bestämt syfte. Begrepp som målgrupp och sammanhang, utifrån till exempel ålder och kön, är centrala för förståelsen av skapandet av grafiska idéer och ska därför behandlas i undervisningen.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande.
  • Kreativa processer för att skapa budskap och visuella idéer.
  • Typografiska regler, typografisk hantering av olika budskapsmodeller, typografi i layout- och illustrationsprogram, kalligrafi.
  • Layout i spaltarrangemang och med hjälp av gridteknik, symmetri och asymmetri, gestaltpsykologiska regler och redigering i layoutprogram. Grafiska profilprogram och varumärkeskonstruktion.
  • Färg- och bildhantering i relevanta layout-, illustrations- och bildbehandlingsprogram, bildformat, bildkomprimering, grafiska färgsystem.
  • Utskrifts- och originalhantering i illustrations-, bildbehandlings- och layoutprogram samt anpassning för publicering via tryckprocesser eller webb.
  • Analys utifrån vetenskapliga modeller inom bild- och kommunikationsteori, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys.
  • Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och utskriftshantering.

Vem kan läsa kursen?

Grafisk kommunikation 2 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen grafisk kommunikation 2  Andra kurser inom grafisk kommunikation du kan studera på iris är grafisk kommunikation 1.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »