Grundläggande vuxenutbildning för personer med syn- eller hörselnedsättning samt döva

Komvux med anpassning

Behöver du få grundskolekompetens i ett eller flera ämnen? Har du en synnedsättning eller är du döv? På Iris i Göteborg och Malmö kan du läsa grundläggande vuxenutbildning med anpassat stöd utifrån dina behov.

Nyfiken? Sök via Göteborgs stad Läs mer » | Sök via Malmö stad » Läs mer »

Om tjänsten

Kurserna motsvarar utbildningen i grundskolan, årskurs 7-9, men upplägget är anpassat till vuxna som kan ta ett mer självständigt ansvar för sina studier.

På Iris grundläggande vuxenutbildning för synnedsatta eller döva får du de anpassningar och hjälpmedel du behöver i undervisningen för att klara studierna. Du får stöd och undervisning av lärare och personal med bred erfarenhet och kompetens. För dig med synnedsättning finns anpassat material och synhjälpmedel som talsyntes, läskamera, punktskrift och förstoringsprogram.  Om du är döv studerar du med andra döva elever och undervisningen sker på svenskt teckenspråk i en teckenspråksvänlig miljö.

Studier som är anpassade för dig utifrån dina behov
När du börjar dina studier hos oss kartlägger vi dina behov och förutsättningar för att se vilken typ av anpassning du behöver. Vi följer Skolverkets kursplaner för samtliga kurser.

Utbildningen ges på uppdrag av Malmö stad. Bor du i en annan kommun kan du prata med din kommun som eventuellt kan köpa en plats för dig, hos oss.

Hos oss får du:

  • Undervisning av lärare med bred kompetens
  • Läromedel som är anpassade efter dina behov
  • Mindre grupper
  • Hjälp och stöd från kurator och specialpedagog
  • Modersmålsstöd på de vanligast förekommande språken
  • Betyg när du har klarat en kurs

Grundläggande vuxenutbildning för syn

Behöver du få grundskolekompetens i ett eller flera ämnen? Har du en synnedsättning eller är du döv? På Iris i Göteborg och Malmö kan du läsa grundläggande vuxenutbildning med anpassat stöd utifrån dina behov.

Här kan du se tjänsten presenteras på teckenspråk. Har du några frågor? Kontakta oss på info@iris.se.

Så ansöker du

Du ansöker till grundläggande vuxenutbildning för synnedsatta och döva i Göteborg via Göteborgs stad. Du hittar mer information via Göteborgs stads hemsida. 

Du ansöker till grundläggande vuxenutbildning för synnedsatta och döva i Malmö via Malmös stad. Du hittar mer information via Malmö stads hemsida. 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Tjänsten erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »