Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU)

Stödinsats

Har du svårt att koncentrera dig, svårt att läsa och skriva, eller andra hinder som gör att du har svårt att lära dig nya saker? Med IPSU får du individuellt stöd att klara dina studier.

Låter den
här tjänsten
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Låter tjänsten intressant? Kontakta oss för mer information! »

Om IPSU

Du som är arbetssökande och har en funktionsvariation kan få ett extra stöd för att lyckas med din planerade utbildning.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU) är ett personligt utformat stöd som kan öka dina möjligheter att genomföra och fullfölja en utbildning. En utbildning som förbereder dig för ett framtida jobb. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om det finns ett behov av stöd och beslutar om du kan ta del av IPSU.

Först görs en kartläggning av dina behov och sedan utformas stödet utifrån dina behov. Stödet kan till exempel vara pedagogiskt stöd vid studierna i form av rutiner, struktur och studieplanering, eller tekniska hjälpmedel.

IPSU – så går det till

Inför utbildningen

  • Tillsammans med dig tar vi reda på dina styrkor och förmågor och vilket extra stöd du behöver.
  • Du får prova och lära dig att använda hjälpmedel.
  • Du får öva på studieteknik och strategier innan du börjar din utbildning.

Under utbildningen

  • Du får specialiststöd som anpassar studiemiljön och studiematerialet så att det passar dig.
  • Vi utbildar dina lärare i hur de kan ge dig bra förutsättningar för att lyckas, även när IPSU-stödet avslutats.
  • Tillsammans med dig löser vi svårigheter som kan uppstå så din självständighet ökar.

Kontakta Arbetsförmedlingen

Du kan få IPSU till exempel när du går en arbetsmarknadsutbildning, en förberedande utbildning eller studiemotiverande och yrkesinriktade kurser på Folkhögskola. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om på vilka utbildningar du kan ta del av IPSU.

Varmt välkommen!

Teckenspråk

Har du svårt att koncentrera dig, svårt att läsa och skriva, eller andra hinder som gör att du har svårt att lära dig nya saker? Med IPSU får du individuellt stöd att klara dina studier om du skall gå en arbetsmarknadsutbildning eller en förberedande utbildning genom Arbetsförmedlingen.

Här kan du se tjänsten presenteras på teckenspråk. Har du några frågor? Kontakta oss på info@iris.se.

Så går du tillväga

Du kan få IPSU till exempel när du går en arbetsmarknadsutbildning, en förberedande utbildning eller studiemotiverande och yrkesinriktade kurser på Folkhögskola.

Om du vill få IPSU, kontakta Arbetsförmedlingen om tjänsten här.

Skåne

Västernorrland

Södertälje, Huddinge och Visby

Enskede, Kista och Liljeholmen samt Norra Stockholm

Jämtland och Gävleborg

Örnsköldsvik

Tjänsten erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »