Inköp 1

Vuxenutbildning

Inköp 1 är en kurs inom ämnet inköp och logistik. Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och transportarbete eller med att planera och genomföra uppgifter inom inköp, logistik, distribution och spedition. Kursen är på 100p. Kurskod INKINK01.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen:

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flödet av varor från tillverkare till slutlig användare, där alla delar av distributionskedjan samordnas till en helhet.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur inköp planeras och utförs rationellt, resurssnålt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att använda ekonomiska begrepp som lönsamhetsberäkning och beräkning av frakter och transporter.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Inköpsarbete och inköpsteknik, betydelsen av en inköpsprocess.
  • Inköpsarbete i olika typer av företag, till exempel i små och stora företag och i import- och exportföretag.
  • Leverantörsrelationer och metoder för att finna och bedöma olika leverantörer nationellt.
  • Import och internationell handel samt internationella handelsregler, till exempel incoterms.
  • Sortimentsfrågor, hur ett sortiment sätts samman och bedöms.
  • Varuhantering, lagerkontroll och inventering.
  • Lagar och andra bestämmelser inom området.
  • Prissättnings- och lönsamhetskalkyler inom olika led, till exempel prissättning och kalkyler i butiksledet.
  • Arbetsmiljö och ergonomi.
  • Socialt ansvarstagande och rättvis handel samt betydelsen av verksamhetens roll inom hållbar utveckling och global rättvisa.

Vem kan läsa utbildningen?

Inköp 1, bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Det är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »