Intern och extern kommunikation

Vuxenutbildning

Nu kan Iris som ny möjlighet erbjuda kursen intern och extern kommunikation. Är du intresserad av att läsa kursen intern och extern kommunikation. Välj Iris!

Kursen intern och extern kommunikation är en del av ämnet information och kommunikation som handlar om den kommunikation som sker i olika form och nivå, på samhälles och individnivå, i verkligheten, sociala medier eller genom andra digitala former. Vidare ska eleven ges möjlighet till i olika programvaror som vanligtvis används för textbehandling, kommunikation, kalkylering, registerhantering, grafisk presentation och informationssökning. Kursen intern och extern kommunikation är på 100 poäng och har kurskod: INFINE

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen intern och extern kommunikation

Som ett resultat av kursen intern och extern kommunikation ska eleven uppnå förmågan, att genom textbehandling och dokumentutformning effektivt använda sig av olika former av kommunikationsmedel som vanligtvis används inom information och kommunikationsyrket.

Undervisningen i kursen intern och extern kommunikation ska även bland annat leda till en ökad förmåga att i kundmötet, hålla god kvalité, vad gäller servicemedvetenhet samt bemötande. Som resultat av kursen, ska eleverna även ha en förståelse för olika medier och mediers roll i samhället, samt den påverkan som informationstekniken har på yrkesliv samt samhälls-och individnivå.

I kursen intern och extern kommunikation behandlas följande fördjupade kunskaper:

• Verbal och ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang.
• Medieträning för information och kommunikation.
• Olika medier och mediers roll i samhället.
• Betydelsen av informationsteknik och hur den påverkar individens roll ur både ett yrkes- och ett medborgarperspektiv.
• Hantering av begrepp och terminologi inom sociala medier.
• Webbaserade marknadsundersökningar inom yrkesområdet.
• Layout, framställning och distribution av dokument, till exempel personalinformation, reklamblad och instruktioner.
• Digital bildhantering och framställning av rörlig bild.
• Konstruktion och publicering av en webbplats.
• Lagar och andra bestämmelser som rör produktion och publicering av material.

Vem kan läsa kursen intern och extern kommunikation?

Kursen intern och extern kommunikation är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen intern och extern kommunikation.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »