fbpx

Iris Flex – anpassat stöd för arbete och utbildning

Stödinsats

Behöver du stöd för att klara av ett jobb eller studier? Med rätt anpassning och personlig coachning kan du jobba och plugga även med nedsatt arbetsförmåga. Vi erbjuder Iris Flex i hela landet.

Låter den
här tjänsten
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Låter tjänsten intressant? Så ansöker du »

Om tjänsten

Om tjänsten

Iris Flex är en tjänst för dig som behöver en anpassad arbetsplats eller studiemiljö. Du får individuellt stöd med att kartlägga dina behov, prova ut hjälpmedel och anpassning.

Med rätt stöd kan du med nedsatt arbetsförmåga jobba precis som andra. Genom Iris Flex får du hjälp att hitta dina styrkor, din motivation och att kompensera de hinder du har så att du kan arbeta och studera utifrån dina förutsättningar. Iris modell bygger på en kombination av teknik och pedagogik. Vi använder oss av metoder med inspiration från Supported Education och Supported Employment. Hos oss betyder det bland annat att vårt stöd utgår från dig som individ, ges så länge du önskar och baseras på dina individuella förutsättningar.

Genom Iris Flex har deltagare med någon typ av funktionsvariation eller ohälsa fått en fungerande studiesituation eller arbetsliv.

Detta ingår i Iris Flex:

Analys och bedömning av dina behov utifrån:

  • Vilka hinder och möjligheter du har i din vardag.
  • Vilka krav som ställs på dig i det jobb eller de studier du ska göra.
  • Hur arbetsplatsen eller studieplatsen ser ut.

Förberedande insatser

  • Du får prova hjälpmedel och strategier som hjälper dig i vardagen.
  • Du får utbildning och träning i de kompenserande hjälpmedel som du behöver.

Stöd på arbetsplatsen eller studieplatsen

  • Anpassning av arbetsplatsen eller studieplatsen.
  • Anpassning av arbetsmaterial eller studiematerial.
  • Individuellt pedagogiskt stöd.
  • Stöd eller information till arbetsgivare och lärare.

Vi genomför Iris Flex över hela landet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Ett porträtt

Så går du tillväga

Så går du tillväga

Det här är en tjänst som skräddarsys efter dina behov.

Kontakta oss om du vill ta del av tjänsten Iris Flex.

Kontaktpersoner

Nationell kontaktperson

Translate »