Journalistik, reklam och information 1

Vuxenutbildning

Är du intresserad av att läsa kursen journalistik, reklam och information 1. Välj Iris!

Kursen, journalistik, reklam och information 1 är en del av ämnet mediekommunikation som handlar om villkoren för innehållet som produceras inom journalistiken, informationen och reklamen.  Kurskod: MEEJOU01

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen journalistik, reklam och information 1

Inom kursen, journalistik, reklam och information 1 får eleverna öva upp förmågan att i text och andra uttrycksformer formulera innehållet riktad till olika målgrupper. Undervisningen i journalistik, reklam och information 1 är både praktisk samt teoretiskt inriktad. Inom ramen för kursen förekommer medieteori, metoder samt modeller som är vanligt förekommenade inom journalistik, reklam och informationsyrket.             

Undervisningen i kursen journalistik, reklam och information 1 ska behandla följande centrala innehåll:

  • Grundläggande kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier, till exempel envägskommunikation, tvåvägskommunikation eller intermedialitet, med fokus på kommunikationsprocessens olika steg.
  • Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp.
  • Kommunikation inom journalistik, information och reklam via olika medier i nationellt och internationellt perspektiv.
  • Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt grundläggande metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.
  • Lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen, pressetiska regler och erkända internationella regler för reklam.

Vem kan läsa kursen journalistik, reklam och information 1?

Kursen journalistik, reklam och information 1 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »