Ledarskap och organisation

Vuxenutbildning

Vill du läsa ledarskap och organisation? välj iris!

Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Kursen är på 100p. Kurskod LEDLED0.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen

Undervisningen i ämnet ledarskap och organisation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om individers och gruppers sätt att fungera i en organiserad verksamhet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika organisationsformer och förståelse av deras betydelse för att uppnå en fungerande verksamhet. 

Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur värderingar skapar en organisationskultur och hur denna kultur i sin tur påverkar verksamheten. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kritisk medvetenhet genom att undersöka och diskutera frågeställningar inom ledarskap och organisation samt kritiskt granska och reflektera över nyheter och tendenser inom området.

Undervisningen i ämnet ledarskap och organisation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa.
  • Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet.
  • Kunskaper om olika former av ledarskap.
  • Kunskaper om olika organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.
  • Kunskaper om hur organisationskulturer bildas och deras inverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
  • Förmåga att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och organisation ur olika synvinklar.
  • Förmåga att leda och organisera en verksamhet.

Vem kan läsa kursen ledarskap och organisation?

Ledarskap och organisation är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen Ledarskap och organisation.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »