Medieproduktion 1

 

Vuxenutbildning

Vill du läsa ämnet medieproduktion 1 på distans? Välj Iris!

Inom ämnet medieproduktion varvas praktiska arbetsmoment med teoretisk kunskap om delarna som ligger till grund för den produktion, gestaltning och produktionsprocess som står bakom innehållet som produceras inom medieområdet. Eleven får under kursens gång en utvecklad förmåga i användning av den digitala teknik och utrustning som är vanligt förekommande inom medieproduktionsområdet, vilket i kombination med teoretisk undervisningen ska visa på sambandet mellan sammanhangen som kan påverka skapandet av innehållet. Undervisningen i kursen medieproduktion iakttar även medieområdets utveckling ur ett internationellt perspektiv på grund av den globala spridningen av medieinnehåll. Ämnet berör även såväl muntliga som skriftliga delar inom medieproduktionsområdet. Kursen i ämnet Moderna medieproduktion ger 100 poäng. Kurskod: MEPMEI01

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen

Under kursen medieproduktion övas elevernas förmåga upp i bland annat text-, bild- och ljudbearbetning, i syfte att kunna omsätta egna och andras idéer till färdiga produktioner. Undervisningen ska ge eleverna en utvecklad möjlighet att öka potentialen för kreativiteten.

För att utveckla elevernas förmåga i att kombinera de teoretiska delarna inom kursen medieproduktion med de praktiska kunskaperna, får eleverna bland annat testa ut olika roller inom produktionsprocessen. Genom de praktiska övningsmomenten får eleverna exempelvis stärka samarbetsförmågan, hålla uppsatta tidsramar och även möjlighet att pröva retoriska och kreativa berättargrepp vid muntlig, skriftlig och visuell framställning.

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att planera och genomföra medieproduktioner från idé till färdig produktion riktade till specifika målgrupper med hjälp av modern teknik.
  2. Kunskaper om och färdigheter i att använda text, bild och ljud i samverkan så att dessa gemensamt bygger upp och förstärker ett budskap.
  3. Kunskaper om olika roller och de ingående stegen i arbetet med medieproduktioner samt hur de samverkar.
  4. Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna tidsramar.
  5. Kunskaper om begrepp, teorier och modeller som beskriver hur budskap formuleras.
  6. Förmåga att analysera och utvärdera medieproduktioner med avseende på den färdiga produkten, produktionens olika led och målgrupp.

Vem kan läsa kursen medieproduktion?

Kursen medieproduktion 1 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.  Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen medieproduktion .

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »