Medier, samhälle och kommunikation 2

Vuxenutbildning

Kursen medier, samhälle och kommunikation 2 erbjuder som del av undervisningen, även kunskaper inom kommunikation, journalistik samt det samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Kunskaperna inom kursen medier, samhälle och kommunikation 2 ska förutom tvärvetenskapliga baskunskaper, även leda till en förmåga att hantera den ofta snabba digitala budskaps – och informationsförmedling som många moderna företag och branscher berörs av idag. Studera kursen genom Iris, kurskod: MERMEE02

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen medier, samhälle och kommunikation 2

Visste du att kursen medier, samhälle och kommunikation 2 är en del av kommunikation, journalistik samt samhällsvetenskapen? Kursen medier, samhälle och kommunikation 2 handlar i stort om kommunikationens roll i samhället. Både på lokal och global nivå. Vill du förstå mediernas påverkan på samhället och mediernas roll i den demokratiska processen samt hur andra maktmedel kan påverka och styra innehållet i media? Välj då en kurs inom medier, samhälle och kommunikation genom Iris!

Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation 2 ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Mediernas tillkomst, utveckling och påverkan ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Mediernas roll i samhället och deras betydelse för utvecklingen av demokratin och samtidskulturen.
  • Analys av nationella och internationella mediestrukturer och pågående förändringar inom dem. Teorier och modeller som behandlar mediernas utveckling och förändring i ett nationellt och internationellt perspektiv.
  • Grundläggande kommunikationsteori och olika aspekter på de strategier och drivkrafter som styr olika aktörers kommunikation i samhället.
  • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser och etiska regler inom kommunikationsområdet.
  • Mediers budskap och olika perspektiv på vad medier betyder för att sprida värderingar och attityder globalt.
  • Mediers olika användningsområden samt hur massmedier används för att föra ut budskap till olika mottagare.
  • Organisationer, ägare och opinionsbildare samt hur de använder medier för att påverka samhället.
  • Informationssökning via olika digitala medietillämpningar och kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.

Vem kan läsa kursen medier, samhälle och kommunikation 2?

Kursen medier, samhälle och kommunikation 2 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bygger på kursen medier, samhälle och kommunikation 1 och tvärtom. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen medier, samhälle och kommunikation 2.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »