Miljö- och energikunskap

Vuxenutbildning

Vill du läsa miljö och energikunskap på distans? Välj iris!

Miljö- och energikunskap bygger på ämnet hållbart samhälle. Kursen är på 100p. Kurskoden HÅLMIJ0.

Kursen bearbetar dem olika utmaningar vi står inför. Du som elev kommer få möjligheten att utveckla kunskaper inom naturen samt hur natursystemet fungerar tillsammans med olika resurser som belyser bakgrunden till naturen och miljön. Detta har även ett brett spektrum av konstruktiva begrepp som hör ihop med hållbar utveckling.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen miljö- och energikunskap

Kursen ska behandla olika spektrum av konstruktiva lösningar. Du som elev kommer att få en uppfattning om hur naturmiljön som begrepp fungerar tillsammans med hållbar utveckling.

Undervisningen i kursen miljö och energikunskap ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
 • Ekosystemens struktur, dynamik och bärkraft samt betydelsen av biologisk mångfald.
 • Naturliga ekologiska system som inspiration för teknikutveckling, till exempel artificiell fotosyntes.
 • Miljöhot och utmaningar där livsstilens och behovens konsekvenser speglas genom att man till exempel använder ekologiska fotavtryck.
 • Naturliga och av människan skapade kretslopp samt kretsloppssamhällets organisation.
 • Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå med koppling till miljö- och energifrågor.
 • Miljörelaterade verktyg för styrning och bedömning, till exempel livscykelanalys, miljöcertifiering, miljömärkning och gröna certifikat.
 • Förnybara och icke förnybara energikällor samt deras ursprung och användbarhet.
 • Energi- och resursanvändning i samband med livsmedel, boende, transporter och övrig konsumtion.
 • Produktion av bränslen samt energiomvandlingar inklusive distributions-, renings- och avfallslösningar.
 • Energi- och resurseffektivisering med hjälp av till exempel mätteknik, materialval och andra tekniska lösningar.
 • Energiprincipen, energikvalitet och verkningsgrad samt fysikaliska och kemiska beräkningar och resonemang.
 • Hur en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utförs, till exempel med utgångspunkt i säkerhetstänkande, genusfrågor eller etiska resonemang.
 • Praktiska fallstudier.

Vem kan läsa kursen?

Miljö- och energikunskap är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen miljö- och energikunskap.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »