Moderna språk 1 – Kinesiska

Vuxenutbildning

Vill du läsa ämnet Moderna språk 1-Kinesiska på distans? Välj Iris!

För den som vill följa med i en allt mer globaliserad värld, är Moderna språk rätt val. Studierna i ämnet Moderna språk ska bland annat bidra till ökade studie- och arbetsmöjligheter, både inom och utanför Sveriges gränser, vilket ökat i takt med globaliseringen. Studierna i Moderna språk ska bland annat syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket Kinesiska och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Ämnet berör såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen i ämnet Moderna språk 1-Kinensiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO01.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen:

Undervisningen i ämnet moderna språk med inriktning kinesiska, ska syfta till att eleverna utvecklar muntliga såväl som skriftliga kunskaper i språket. Den flerspråkiga förförståelse som ämnet moderna språk generellt bidrar till ska bland annat öka kunskapen om språkets komplexitet som påverkas av dess geografiska utbredning. Genom studierna i moderna språk, får eleven förutom ökad flerspråkighet, även kunskaper om hur språket kan förändras utifrån kulturella, politiska eller samhälleliga skillnader såväl som det geografiska läget, där språket används.

Moderna språk som ämne syftar även bland annat till ökade kunskaper i flera språk, som i sin tur ska öka individens möjligheter att ingå i olika globala sociala och kulturella, studie- och arbetsammanhang. Kunskaperna i moderna språk ska dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva, förutom ett ökat globaliserat deltagande.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska också utveckla elevernas kunskaper i målspråket kinesiska och omvärldskunskaper samt en ökad tilltro till förmågan att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Dessutom ska eleverna genom undervisningen även utveckla språklig säkerhet i både tal och skrift, i kombination med förmågan att utrycka sig med ett varierat och allsidigt språk.

Undervisningen i ämnet Moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Muntlig reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Dialoger och samtal.
 • Sånger och ramsor.
 • Enkla meddelanden samt information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på grundläggande satsstrukturer och uttal. Fonem och tonem.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Muntlig produktion och interaktion

 • Enkla samtal för kontakt och kommunikation.
 • Enkla presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar.
 • Strategier för att underlätta samtal, däribland gester och frågor.
 • Språkliga företeelser, med betoning på uttal, intonation och grundläggande satsstrukturer samt fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser, i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är beskrivande och kontaktskapande, även i kombination med illustrationer.
 • Enkla meddelanden och skrivna dialoger.
 • Olika hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och elektroniska ordböcker.
 • De förenklade tecknens ursprung, användning och uppbyggnad i de texter eleverna möter. Principer för streckordning och analys av teckendelar.

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter, till exempel presentationer, meddelanden och skrivna dialoger.
 • Hur vanligt förekommande tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

Följande kurser finns tillgängliga att söka inom Moderna språk-Kinesiska

Moderna språk 1 – Kinesiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO01

Moderna språk 2 – Kinesiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO02

Moderna språk 3 – Kinesiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO03

Moderna språk 4 – Kinesiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO04

Moderna språk 5 – Kinesiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO05

Vem kan läsa kursen Moderna språk 1-Kinesiska?

Kursen Moderna språk 1-Kinsesiska är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Moderna språk 1- Kinesiska, finns tillgänglig på olika nivåer och i olika språk. Inom Moderna språk- Kinesiska går kurserna att söka mellan nivåerna 1-5 i språket. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen moderna språk 1-5-Kinesiska.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »