Moderna språk 2 – Franska

Vuxenutbildning

Vill du läsa ämnet Moderna språk 2-Franska på distans? Välj Iris!

För den som vill följa med i en allt mer globaliserad värld, är Moderna språk rätt val. Studierna i ämnet Moderna språk ska bland annat bidra till ökade  studie- och arbetsmöjligheter, både inom och utanför Sveriges gränser, som ökat i takt med globaliseringen. Studierna i Moderna språk ska bland annat syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket franska och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Ämnet berör såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen i ämnet Moderna språk 2-Franska ger 100 poäng. Kurskod: MODFRA02.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen

Undervisningen i ämnet moderna språk med inriktning franska, ska syfta till att eleverna utvecklar muntliga så väl som skriftliga kunskaper i språket. Den flerspråkiga förförståelse som ämnet moderna språk generellt bidrar till ska bland annat öka kunskapen om språkets komplexitet som påverkas av dess geografiska utbredning. Genom studierna i moderna språk, får eleven förutom ökad flerspråkighet, även kunskap om hur språket kan förändras utifrån kulturella, politiska eller samhälleliga skillnader såväl som det geografiska läget som språket talas i.

Moderna språk som ämne syftar även bland annat till ökade kunskaper i flera språk, som i sin tur ska öka individens möjligheter att ingå i olika globala sociala och kulturella, studie- och arbetsammanhang. Kunskaperna i moderna språk ska dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva, förutom ett ökat globaliserat deltagande.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska också utveckla elevernas kunskaper i målspråket franska och omvärldskunskaper samt en ökad tilltro till förmågan att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Dessutom ska eleverna genom undervisningen även utveckla språklig säkerhet i både tal och skrift, i kombination med förmågan att utrycka sig med ett varierat och allsidigt språk.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förståelse av målspråket i tal och skrift.
  2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.
  3. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  4. Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Följande kurser finns tillgängliga att söka inom Moderna språk-Franska:

Moderna språk 1-Franska ger 100 poäng. Kurskod: MODFRA01.
Moderna språk 2-Franska ger 100 poäng. Kurskod: MODFRA02.
Moderna språk 3-Franska ger 100 poäng. Kurskod: MODFRA03.
Moderna språk 4-Franska ger 100 poäng. Kurskod: MODFRA04.
Moderna språk 5-Franska ger 100 poäng. Kurskod: MODFRA05.
Moderna språk 6-Franska ger 100 poäng. Kurskod: MODFRA06.
Moderna språk 7-Franska ger 100 poäng. Kurskod: MODFRA07.

Vem kan läsa kursen Moderna språk 1-7 Franska?
Kursen Moderna språk 2-franska är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Moderna språk, finns tillgänglig på olika nivåer och i olika språk. Inom Moderna språk-Franska går kurserna att söka mellan nivåerna 1-7 i språket. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen Moderna språk-Franska 1-7.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »