Moderna språk 3 – Kinesiska

Vuxenutbildning

Vill du läsa ämnet Moderna språk 3-Kinesiska på distans? Välj Iris!

För den som vill följa med i en allt mer globaliserad värld, är Moderna språk rätt val. Studierna i ämnet Moderna språk ska bland annat bidra till ökade studie- och arbetsmöjligheter, både inom och utanför Sveriges gränser, vilket ökat i takt med globaliseringen. Studierna i Moderna språk ska bland annat syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket Kinesiska och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Ämnet berör såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kursen i ämnet Moderna språk 3-Kinensiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO03.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen:

Undervisningen i ämnet moderna språk med inriktning kinesiska, ska syfta till att eleverna utvecklar muntliga såväl som skriftliga kunskaper i språket. Den flerspråkiga förförståelse som ämnet moderna språk generellt bidrar till ska bland annat öka kunskapen om språkets komplexitet som påverkas av dess geografiska utbredning. Genom studierna i moderna språk, får eleven förutom ökad flerspråkighet, även kunskaper om hur språket kan förändras utifrån kulturella, politiska eller samhälleliga skillnader såväl som det geografiska läget, där språket används.

Moderna språk som ämne syftar även bland annat till ökade kunskaper i flera språk, som i sin tur ska öka individens möjligheter att ingå i olika globala sociala och kulturella, studie- och arbetsammanhang. Kunskaperna i moderna språk ska dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva, förutom ett ökat globaliserat deltagande.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska också utveckla elevernas kunskaper i målspråket kinesiska och omvärldskunskaper samt en ökad tilltro till förmågan att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Dessutom ska eleverna genom undervisningen även utveckla språklig säkerhet i både tal och skrift, i kombination med förmågan att utrycka sig med ett varierat och allsidigt språk.

Undervisningen i ämnet Moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Muntlig reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.
 • Dialoger, samtal och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Meddelanden och information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande till framställningens form och innehåll.
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, ord och fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, i det språk eleverna möter.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av samtal.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Muntlig produktion och interaktion

 • Samtal för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal.
 • Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal och intonation, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är instruerande, beskrivande, berättande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Berättelser och annan fiktion.
 • Meddelanden och information, till exempel skyltar och tidtabeller.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i texter och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse och bilder.
 • Strategier för att välja och använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och ordböcker av olika slag.
 • Olika sätt att orientera sig i anvisade skriftliga källor av olika slag för att hitta enkel information att använda i egen produktion och interaktion.
 • De förenklade tecknens ursprung, användning och uppbyggnad i de texter eleverna möter. Principer för streckordning och analys av teckendelar.
 • Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i olika typer av texter.

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande skrift.
 • Hur vanligt förekommande förenklade tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Bearbetning av egna skriftliga framställningar för att förtydliga kommunikationen.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och interaktionen.

Följande kurser finns tillgängliga att söka inom Moderna språk-Kinesiska

Moderna språk 1 – Kinesiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO01

Moderna språk 2 – Kinesiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO02

Moderna språk 3 – Kinesiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO03

Moderna språk 4 – Kinesiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO04

Moderna språk 5 – Kinesiska ger 100 poäng. Kurskod: MODZHO05

Vem kan läsa kursen Moderna språk 2-Kinesiska?

Kursen Moderna språk 3-Kinesiska är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Moderna språk 3- Kinesiska, finns tillgänglig på olika nivåer och i olika språk. Inom Moderna språk- Kinesiska ingår kurserna Moderna språk 1-5-Kinesiska. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen moderna språk 1-5-Kinesiska.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »