Näthandel 2

Vuxenutbildning

Kursen näthandel 2 bygger på ämnet näthandel och behandlar grundläggande kunskaper i ämnet. Kursen näthandel 2 är en utbildning inom ämnet näthandel. Under kursen näthandel 2 behandlas den tillgänglighet som omfattas av försäljningen av varor och tjänster över nätat. Inom ämnet näthandel behandlas användningen av internethandlen som ett resurssnålt och effektivt sätt att tillgängliggöra handel av varor och tjänster som oavsett, tid och plats alltid finns till hands tillgänglig för försäljning. Kursen näthandel 2 är på 100p. Kurskod NÄTNÄT02.

Vill du läsa näthandel 2 på distans? Välj iris!

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen näthandel 2

Kursen behandlar näthandel mellan företag, både varor och tjänster, försäljning av både varor och tjänster samt hitta ett sätt att sälja varor på ett effektivt och resurssnålt sätt. Kursen näthandel omfattar försäljning samt handel med varor, sinsemellan företag, enskilda kunder samt mellan företag och privatpersoner och tvärtom.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kursen näthandel 2 omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2, 6 och 9. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

  • Affärsidé, finansiering, marknads- och säljplaner för nätbutik.
  • Affärsmöjligheter och entreprenörskap.
  • Teknikutveckling och hur tekniken på bästa sätt kan anpassas till människan.
  • Målgrupper och kundrelationer.
  • Marknadsundersökningar med hjälp av internet.
  • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion, bildbehandling och layout.
  • Planering, utformning, start och drift av en nätbutik.
  • Datasäkerhet, etiska regler, lagar och andra bestämmelser inom området.
  • Databashantering i webbplatser för näthandel.

Vem kan läsa denna kurs

Näthandel 1, är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen näthandel 1. Andra kurser inom ämnet näthandel du kan studera är näthandel 1.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »