Nätverkssäkerhet

Vuxenutbildning

Kursen nätverkssäkerhet är en kurs som bygger på ämnet nätverksteknik. Kursen är på 100p. Kurskod NAINAE0.

Vill du läsa kursen? Välj iris!

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen nätverkssäkerhet

Kursen bygger på att lära sig kunskaper om uppbyggnad och funktion av olika delar och komponenter i nätverk. Förmåga att planera sitt arbete samt att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska. Förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer. Förmåga att bygga upp nätverk och anläggningar samt att skapa systemlösningar. Förmåga att övervaka, underhålla, felsöka samt identifiera och åtgärda fel i utrustning i nätverksmiljöer. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom nätverksområdet. Förmåga att arbeta på ett säkert sätt som förebygger skador på person, egendom och miljö. Förmåga att dokumentera sitt arbete. Förmåga att ge råd till användare av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Val av mjukvara respektive hårdvara.
 • Programvaror för styrning och övervakning av nättrafik.
 • Produktutvärdering och hur man utvärderar program för högsta säkerhet.
 • Anslutningar med VPN (Virtual Private Network) eller liknande teknologier.
 • TCP (Transmission Control Protocol) och olika portar.
 • Säkerhetsrisker i nätverk.
 • Säkerhetspolicy och incidenthantering.
 • Identifikationssystem för inloggning.
 • Installation och konfigurering av brandväggar för hårdvara och mjukvara.
 • Virusskydd och internetrelaterade säkerhetshot.
 • Kryptering och internetrelaterade säkerhetshot.
 • NAT (Network Address Translation) och hur adressöversättning kan skydda eller styra åtkomst till klienter.

Vem kan läsa kursen?

Nätverkssäkerhet är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen Nätverkssäkerhet.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »