Personaladministration

Vuxenutbildning

Kursen personaladministration bygger på kursen administration som omfattar att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Kursen personaladministration är på 100p.  ADMPER0.

Vill du läsa kursen personaladministration? Välj iris!

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen personaladministration:

Personaladministration omfattar även kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag, kunskaper om dagens arbetsmarknad.

Förmåga att planera, organisera och utföra administrativt arbete samt förmåga att arbeta serviceinriktat. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området personaladministration. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat. För att veta mer om ämnet administration (länk till administration)

Undervisningen i kursen personaladministration ska behandla följande centrala innehåll:

  • Organisationer för arbetsgivare och arbetstagare.
  • Rekrytering och anställningsförfarande samt introduktion för nyanställda.
  • Personalavdelning och personalpolitik.
  • Kompetens- och personalplanering.
  • Personalekonomi, löner och personalkostnader.
  • Ledarskap och förändringsarbete.
  • Gruppsykologi och konflikthantering.
  • Arbetsrättslagar.
  • Arbetsmiljölagen och personalvård.

Vem kan läsa kursen personaladministration? 

Personaladministration är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen personaladministration.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »