Politik och hållbar utveckling

Vuxenutbildning

Vill du läsa politik och hållbar utveckling? Välj iris!

Kursen politik och hållbar utveckling bygger på ämnet hållbart samhälle som omfattar begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Kursen politik och hållbar utveckling är på 100p. Kurskod HÅLPOL0. 

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen politik och hållbar utveckling :

Undervisningen i kursen politik och hållbar utveckling ska behandla följande centrala innehåll:

  • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling och hållbart samhälle.
  • Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck.
  • Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser.
  • Olika metoder för miljövärdering, till exempel när myndigheter genomför samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
  • Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner och överenskommelser med kopplingar till hållbar utveckling.
  • Den politiska beslutsprocessen inom området hållbar utveckling i Sverige och inom EU.
  • Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt.
  • Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den politiska agendan från lokal till global nivå.
  • Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.
  • Praktiska fallstudier.

Vem kan läsa kursen politik och hållbar utveckling?

Politik och hållbar utveckling är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen politik och hållbar utveckling.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »