Retorik

Vuxenutbildning

Visste du att kursen retorik är en del av svenskämnet? Kursen retorik handlar i stort om att i både tal och skrift stärka kommunikationsförmågan samt även en utvecklad förmåga att exempelvis arbeta med olika skönlitterära samt faktabaserade textformer , vilket ska fungera som en källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Vill du lära dig retorikens ädla konst som ämne och utveckla din retoriska förmåga, välj då kursen retorik genom Iris! Kurskod: SVERET0

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen retorik

Kursen retorik handlar i mångt om mycket om både den monologiska och dialogiska verbala framställning som kan ske i grupp, såväl som inför en grupp men även den dialog som sker i olika diskussions- och debattinläggsforum, i exempelvis sociala medier samt andra offentliga rum. Inom ramen för kursen presenteras olika användningsområden för digitala och presentationstekniska hjälpmedel som kan förbättra och vara ett stöd i den muntliga framställningen.

Undervisningen i ämnet svenska samt kursen retorik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.
 • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys.
 • Den retoriska arbetsprocessens sex delar:
  Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning.
  Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.
  Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt.
  Elocutio: att välja språk och stil.
  Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel.
  Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.
 • Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.
 • Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning.
 • Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.

Vem kan läsa kursen retorik?

Kursen retorik är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bygger på ämnet svenska. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen retorik.

 

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »