Introduktionskurser

Skulle du kunna tänka dig att testa en ny bransch men skulle vilja veta mer? 
Hos Iris kan du välja att gå en introduktionskurs som ger dig insikt och kunskap inom lager, lokalvård, vård och omsorg, samt service och studieteknik.

Vill du gå på en
av våra intro-
duktionskurser?

Kontakta oss
för mer information »

Vill du bli en arbetsprövningsplats? Kontakta oss för mer information »

Vad innebär en Introduktionskurs?

Introduktionskurser genom Iris innebär att du kan testa och få insikt och kunskap inom en ny bransch, som lager, lokalvård, vård och omsorg samt service. Du kan också gå en utbildning i studieteknik för att förbereda dig om ditt nästa steg är studier!

Introduktionskurserna innehåller texter och videos och en del frågor för att du ska se att du har uppfattat rätt.

Efter varje kurs får du ett intyg som kan du lägga till i ditt CV när du söker arbete.

Introduktionskurser som ger insikt och kunskap inom nya branscher | Iris

Lager

Den här introduktionskursen handlar om:

• arbetet inom lager
• vad det finns för olika typer av lager
• vad logistik är
• hur du söker lagerarbeten
• de vanligaste kraven och arbetsvillkoren
• arbetsmiljö och ergonomi
• fackord som finns inom branschen

Introduktionskurser som ger insikt och kunskap inom nya branscher | Iris

Lokalvård

I introduktionskursen kommer du få:

• information om yrket som lokalvårdare
• vad professionell städning är
• vilka arbetsmoment som kan förekomma
• de vanligaste orden (fackspråk) som används inom branschen
• olika former av städkemikalier och redskap
• ergonomi, krav och villkor samt arbetsmiljö

Introduktionskurser som ger insikt och kunskap inom nya branscher | Iris

Service

I introduktionskursen ingår:

• information om vad service är
• vilka vanliga serviceyrken som finns
• hur du kan utbilda dig för att arbeta med service
• branschord och servicekunskap
• säkerhetsarbetet inom service
• ergonomi, krav och villkor samt arbetsmiljö

Introduktionskurser som ger insikt och kunskap inom nya branscher | Iris

Vård

I denna introduktionskurs ingår:

• information om vad vård är
• vilka vanliga vårdyrken som finns
• hur du kan utbilda dig för att arbeta inom vård
• fackord och vårdkunskap
• säkerhetsarbetet inom vård
• krav, villkor samt arbetsmiljö

Introduktionskurser som ger insikt och kunskap inom nya branscher | Iris

Studieteknik

I denna korta introduktionskurs ingår:

• komma igång med studierna och studieplanering
• distansstudier
• läsa kurslitteratur och anteckna
• minnesstrategier och lärstilar
• tekniska verktyg och tips för dig med kognitiv funktionsnedsättning

Testa en ny bransch via Iris Introduktionskurser!

Tidigare elever inom Introduktionskurser berättar

Magda: Att testa nya gränser i arbetslivet

”Jag hade varit sjukskriven i 6 år för utmattning. Arbetsprövningen gjorde det möjligt för mig att testa mina gränser och sakta gå upp i tid efter mina förutsättningar.”

Isak: Att hitta nya karriärvägar

”Jag hade mycket värk i kroppen och mitt tidigare yrke fungerade inte. På min arbetsprövningsplats fick jag testa nya arbetsuppgifter som jag klarar av utan att få ont. Nu har jag hittat min nya karriärväg och har just kommit in på en utbildning!”

Fatima: Att få nya erfarenheter

”Jag kom till Sverige för 5 år sen och har aldrig haft ett arbete, varken här eller i mitt födelseland. Genom att arbetspröva fick jag erfarenheter att skriva upp på mitt cv. Nu jobbar jag på ett café och trivs fantastiskt bra!”

Translate »