Särskilt pedagogiskt stöd vid yrkeshögskoleutbildning (SPS YH)

Stödinsats

Har du en funktionsnedsättning och ska studera på yrkeshögskola har du rätt till stöd i dina studier. Iris erbjuder särskilt pedagogiskt stöd (SPS) i samarbete med utbildningsanordnare för YH.

Låter den
här tjänsten
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Låter tjänsten intressant? Ta kontakt med oss för mer information! »

Ska du studera på Yrkeshögskola och har en funktionsnedsättning har du rätt till stöd i dina studier.

Vad är särskilt pedagogiskt stöd?

Särskilt pedagogiskt stöd består av olika former av stödinsatser som ska kompensera svårigheter i studierna. Det ska ge dig som studerande möjlighet att komma i en jämförbar situation med andra studerande, när det gäller kunskapsinhämtning och examination. Olika personer kan behöva olika typer av stödinsatser.

Har du som studerande en dokumenterad funktionsnedsättning kan utbildningsanordnaren ansöka om ekonomiskt bidrag för det stöd du behöver.

Exempel på stödinsatser:

 • Mentorstöd.
 • Anpassad examination.
 • Anteckningsstöd.
 • Teckenspråkstolkning.
 • Inläsning av litteratur.
 • Utökad lärartid.
 • Studietekniska hjälpmedel.

Det här behöver du som studerande göra:

 • Informera skolan om ditt stödbehov.
 • Lämna underlag/intyg till skolan som bekräftar din funktionsnedsättning.

Vad händer sen?

Iris har avtal med flera utbildningsanordnare till exempel Lernia, IT-Högskolan i Stockholm och Göteborg, TUC, Östsvenska Yrkeshögskolan, Härnösands kommun – Heta utbildningar samt Campus Nynäshamn och Medlearn, där vi erbjuder mentorstöd för studerande med behov. I dessa fall kontaktar skolan oss på Iris så gör vi en kartläggning och dokumenterar ett underlag för ansökan. Så fort ansökan är inskickad kan stödet sättas i gång. Du blir då kontaktad av en mentor från oss på Iris som stöttar dig på distans under den aktuella stödperioden.

Iris hjälper dig som utbildningsanordnare

Iris har stöttat utbildningsanordnare i drygt tio år med SPS.

Vi hjälper er med:

 • Kartläggning av stödbehov och dokumentation
 • Ansökan
 • Mentorstöd

Stödet följs kontinuerligt upp tillsammans utbildningsledaren och den studerande.

Vi hjälper er också med:

 • Svenska med yrkesinriktning (SMY) – individuellt eller i grupp.

Vill du veta mer och få offert, kontakta evalena.habel@iris.se

Möt Erik

Erik är före detta deltagaren som idag jobbar med Avancerad IT-infrastruktur och Cloud Engineering efter avklarad yrkeshögskoleutbildning med särskilt pedagogiskt stöd från Iris »

Möt Amalia

Amalia är före detta deltagaren som idag jobbar som medicinsk sekreterare efter avklarad yrkeshögskoleutbildning med särskilt pedagogiskt stöd från Iris »

 • Evalena Habel
  Evalena Habel Tillgänglighetsansvarig och Konceptansvarig för särskilt pedagogiskt stöd i Yrkeshögskolan (SPS-YH)

  evalena.habel@iris.se

  Kontakta mig per e-post för att boka telefontid.

Relaterade länkar: 

Jobbar du på en skola som erbjuder yrkeshögskoleutbildningar? Iris erbjuder föreläsningar för utbildningsanordnare om hur man upptäcker behov av särskilt stöd. Kontakta oss »

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »