fbpx

Särskilt pedagogiskt stöd vid yrkeshögskoleutbildning (SPS YH)

Stödinsats

Har du en funktionsnedsättning i behov av stöd för att klara dina studier inom yrkeshögskolan? Iris tjänst Särskilt pedagogiskt stöd vid yrkeshögskoleutbildning

Låter den
här tjänsten
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Låter tjänsten intressant? Ta kontakt med oss för mer information! »

Om tjänsten
Som studerande vid en yrkeshögskoleutbildning har du rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du exempelvis har en funktionsnedsättning.

Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att du som student får det stöd du behöver i din utbildning (Förordning 2014:1098).

Har du en konstaterad funktionsnedsättning kan utbildningsanordnaren du studerar vid söka statsbidrag för det särskilda pedagogiska stöder hos Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH). Du kan då exempelvis få stöd i form av utökad lärartid, mentorstöd, anpassad examination, längre studietid, teckenspråkstolk och inläsning av litteratur. ).

Iris individanpassar stödet så att det passar dig

Särskilt pedagogiskt stöd vid yrkeshögskoleutbildning på Iris innehåller både kartläggning av dina behov samt av de stödjande insatserna som behövs för att du ska nå dina mål.

  • Individuell kartläggning av dina behov
  • Underlag som kostnadskalkyl och åtgärdsplan för ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskola
  • Pedagogiskt och tekniskt stöd under utbildningen

Iris modell bygger på en kombination av teknik och pedagogik för att ge dig det stöd och de hjälpmedel som behövs för att du ska klara din utbildning. Våra pedagoger har en samordnande funktion med ansvar för kartläggning, planering, stöd och anpassningar samt att stödet genomförs och följs upp tillsammans med dig som student och den yrkeshögskola du studerar på.

Möt Amalia

Möt Amalia är före detta deltagaren som idag jobbar som medicinsk sekreterare efter avklarad yrkeshögskoleutbildning med specialpedagogiskt stöd från Iris »

Kontakta oss

Låter det här intressant? Kontakta oss så berättar vi gärna mer »

Relaterade länkar: 

Jobbar du på en skola som erbjuder yrkeshögskoleutbildningar? Iris erbjuder föreläsningar för utbildningsanordnare om hur man upptäcker behov av särskilt stöd. Kontakta oss »

Så går du tillväga

Så går du tillväga

Låter tjänsten Särskilt pedagogiskt stöd vid Yrkeshögskoleutbildning som något för dig? Det är den Yrkeshögskola som du studerar vid som ansvarar för att söka om stödet.

Kontakta oss om du vill veta mer om Särskilt pedagogiskt stöd vid Yrkeshögskoleutbildning.

Kontaktpersoner

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »