Service inom hotell och restaurang – Introduktionskurs

Få en grundläggande förståelse för branschen med onlineutbildningen Service inom hotell och restaurang – Introduktionskurs

Vår onlineutbildning Service inom hotell och restaurang - Introduktionskurs, fokuserar på att utveckla kompetenser inom nyckelområden som är nödvändiga för att erbjuda högkvalitativ service inom hotell- och restaurangverksamheten.

Intresserad av
Service inom hotell
och restaurang –
Introduktionskurs?

Köp direkt i vår Shop!

Är du intresserad av Service inom hotell och restaurang – Introduktionskurs? Köp direkt i vår Shop »

Välkommen till onlineutbildningen Service inom Hotell och Restaurang – Introduktionsutbildning, som syftar till att ge dig en grundkunskap för att förstå nyckelaspekter inom branschen. Målet är att utveckla färdigheter som är avgörande för att erbjuda högkvalitativ service i både hotell- och restaurangmiljöer.

Under kursens gång kommer du att att introduceras till olika roller och ansvarsområden inom branschen, inklusive servering, orderhantering och viktiga aspekter av hygien och livsmedelssäkerhet. Det viktiga betonas även på att skapa positiva gästupplevelser och att förstå branschspecifika termer och begrepp.

Vidare är utbildningens syfte att rusta dig med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att professionellt utföra dina uppgifter inom hotell- och restaurangsektorn, samtidigt som de säkerställer att gästerna har en positiv och minnesvärd upplevelse.

Du kan köpa kursen direkt i vår Shop genom att klicka på knappen Betala här.

Köp / Betala i vår Shop »

Om onlineutbildningen Service inom hotell och restaurang – Introduktionskurs

Tidsåtgång: Kursen är på cirka 1 timme och 40 minuter distansundervisning, motsvarande en halvdagskurs och kan genomföras via dator, surfplatta eller mobil, flexibelt anpassat efter din tid.

Kursen täcker flera ämnen och innehåll som:

  • Grundläggande förståelse av hotell- och restaurangbranschen.
  • Roller och ansvar inom Restaurang- och Hotellverksamheten.
  • Effektiv hantering av servering och beställningar.
  • Viktighet av hygien och livsmedelssäkerhet.
  • Konsten att skapa positiva gästupplevelser.
  • Bekantskap med branschspecifika termer och begrepp.
  • Utveckling av kompetenser för professionellt arbete inom sektorns

Vi kommer att diskutera om Servicebranschen och dess omfattning och betydelse, med en fokusering på kundinteraktion och service, vilket sträcker sig över olika sektorer inklusive IT-tjänster, hälso- och skönhetsindustrin, samt transportsektorn. Inom utbildningen ligger särskilt fokus på hotell- och restaurangbranschen, inklusive catering och evenemangshantering.

Därefter utforskas olika roller inom restaurang- och hotellbranschen, med en förklaring om hur varje position bidrar till den övergripande verksamheten. Det inkluderar allt från verkställande direktörer och kökschefer till servitörer, bartenders och städpersonal.

Vidare diskuteras viktiga aspekter av att erbjuda god service inom hotell- och restaurangbranschen, med betoning på egenskaper och beteenden som är avgörande för att skapa en positiv kundupplevelse.

Andra ämnen som tas upp inkluderar hur man tar beställningar, uppbyggnaden av en restaurangmeny, hantering av matpreferenser och allergier, samt viktiga principer för hygien och livsmedelssäkerhet.

Avslutningsvis presenteras ett lexikon med vanliga restaurangtermer för att underlätta för dem som är nya inom branschen.

Utbildare:

Angelica Svensson arbetar på utbildningsföretaget Iris som utbildare och affärsutvecklare. Hon har varit med om att ta fram en rad olika utbildningar och koncept.
Lisa Gustafsson arbetar på utbildningsföretaget Iris som utbildare och affärsutvecklare. Hon har varit med om att ta fram en rad olika utbildningar och informationsfilmer.

Kursen Jobbsök för nyanlända – ett samarbete mellan Iris och Diploma

Kursen är framtagen tillsammans med Diploma, Sveriges största leverantör av onlineutbildning. När du beställer kursen får du inloggningsuppgifter skickat till dig från Diploma.
Om du beställer kursen under kontorstid en vardag får du inloggningsuppgifterna direkt, som längst inom ett par timmar. Beställer du en helgdag kan du behöva vänta till påföljande vardag.

Köp / Betala i vår Shop »

Nyfiken på kursen? Se ett smakprov här.

Kontakta oss

Translate »