Steg till arbete (STA)

Stödinsats

Har du en funktionsnedsättning eller ohälsa som hindrar dig att få ett jobb eller att studera?
Har du behov av ett anpassat stöd för att ta dig in på arbetsmarknaden?
I Steg till arbete kan du få det stöd du behöver att komma närmare dina drömmar om arbete eller studier.

Låter den
här tjänsten
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Låter den här tjänsten intressant? Kontakta oss för mer information! »

Steg till arbete (STA)

Iris levererar Steg till arbete (STA) på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Tjänsten är till för dig som behöver ett individanpassat stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

Vad är Steg till arbete?

Steg till arbete är ett program som förbereder, utvecklar och stärker dig för studier eller arbete och hjälper dig att få ett jobb. Tjänsten är utformad för dig som vill studera eller arbeta, men som på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. För att få delta i Steg till arbete måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och uppfylla de kriterier som gäller för programmet.

Du kan delta på hel- eller deltid om du på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa inte kan delta på heltid. Steg till arbete kan kombineras med studier i Svenska för invandrare (SFI) och du kan få extra språkstöd i vissa aktiviteter om du behöver det.

Steg till arbete består av fyra delar

Tjänsten består av fyra delar med både obligatoriska och valfria aktiviteter. Det är vägledande- och hälsofrämjande insatser samt arbetsliknande aktiviteter som sker individuellt eller i grupp.
Du startar alltid i del 1 men därefter kan du anvisas till någon av de andra delarna utifrån dina behov som exempelvis språkförmåga, utbildningsbakgrund eller funktionsvariation. Vissa deltagare deltar i alla fyra delar, andra i ett par.

 1. Kartlägga behov i tjänsten
  I första delen kartlägger vi tillsammans med dig vilket stöd du behöver för att kunna ta beslut om nästa steg.
 2. Identifiera resurser och stödbehov
  I steg två får du prova olika arbetsuppgifter i en verklighetsnära miljö. Du lär känna dina styrkor och resurser och hur du bäst använder dem. Du lär också vad du behöver utveckla för att kunna arbeta eller studera och vilka anpassningar som krävs på arbetsplatsen för att underlätta för dig.
 3. Stärka och utveckla
  I steg tre rustas du inför studier eller arbete. Du får också arbetspröva för att hitta ett arbete som passar dig.
 4. Hitta arbete
  I det avslutande steget matchas du till ett arbete. Du får arbetspröva med målet att få en anställning eller påbörja studier.

I tjänsten möter du arbetsterapeut, arbetskonsulent och studie- och yrkesvägledare som kommer stötta dig på din väg mot arbete eller studier. Under alla steg följer vi upp din utveckling och att du får det stöd du behöver.

Vem kan delta i Steg till arbete?

Tjänsten är till för dig som är arbetssökande och har en funktionsnedsättning eller någon form av ohälsa med behov av arbetsplatsinriktad rehabilitering för att komma i arbete eller studier.

Kontakta oss för mer information eller berätta direkt för Arbetsförmedlingen att du är intresserad av tjänsten Steg till arbete.

Steg till arbete - STA | Individanpassat stöd för att komma ut på Arbetsmarknaden | Iris.se

Steg till arbete - STA | Individanpassat stöd för att komma ut på Arbetsmarknaden | Iris.se

Så går du tillväga

Kontakta Arbetsförmedlingen och berätta att du är intresserad av Steg till arbete på Iris.

För att kunna ta del av Steg till arbete, krävs det att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och uppfyller de specifika kriterierna som programmet föreskriver. Denna tjänst är avsedd för individer som aktivt söker arbete och som även har en funktionsnedsättning eller befinner sig i en situation av ohälsa som kräver inriktad rehabilitering på arbetsplatsen för att återgå till arbete eller inleda studier.

Inom ett par veckor får du en tid för ett besök hos oss. Då får du reda på mer om insatsen, du kan titta på våra lokaler och träffa personalen. Därefter beslutar du, tillsammans med din arbetsförmedling, om du vill börja hos oss.

Kontaktpersoner

Tjänsteansvarig

Lycksele, Vilhelmina, Umeå, Örnsköldsvik och Haparanda
Samordnare

Södertälje, Nacka och Haninge
Samordnare

Karlstad, Söderhamn, Hudiksvall
Samordnare

Hultsfred, Linköping och Motala
Samordnare

Göteborg och Mölndal
Samordnare

Tjänsten erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »