Svenska 1

Vuxenutbildning

Svenska 1 är en kurs inom ämnet svenska. Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur, där språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. Kursen Svenska 1 är på 100p. Kurskod SVESVE01.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Studera svenska på Iris

Iris erbjuder kurser inom ämnet svenska på olika nivåer. Du kan ofta välja mellan att studera på distans och i klassrum. Via distansstudier använder vi en digital lärplattform där du får den hjälp du behöver med dina studier. Kursen Svenska 1 på Iris ger dig kunskaper i bland annat skriftlig och muntlig framställning. Svenska 1 motsvarar 100 poäng och har kurskod SVESVE01.

Lär dig kursen Svenska 1 tillsammans med oss på Iris!

Om Svenska 1:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
  • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Vem kan läsa utbildningen?

Kursen Svenska 1 bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kursen är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven.

Lär dig om språk, skriftlig och muntlig framställning och mycket med på någon av Iris andra kurser i ämnet svenska på gymnasial nivå, vilka är Svenska 2 och Svenska 3.

Läsa upp svenska

För de som behöver förbättra sina kunskaper i svenska erbjuder Iris också möjligheten att “läsa upp” sina betyg. Oavsett om du behöver förbättra ditt betyg för att komma in på en specifik utbildning eller för att öka dina möjligheter på arbetsmarknaden, kan Iris hjälpa dig att utveckla dina färdigheter och uppnå dina mål.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »