Teknik 2

Vuxenutbildning

Teknik 2 bygger på kursen Teknik 1, som båda är kurser inom ämnet teknik. Läs mer om ämnet. Kursen är på 100 p. Kurskod TEKTEK02.

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Principer och tekniker för mätning och registrering av prestanda i mekaniska, pneumatiska, hydrauliska och elektriska system.
  • Principer och samband för omvandling av elektrisk energi till mekanisk energi och vice versa, till exempel motor och generator.
  • Principer och samband för mekaniska, hydrauliska, pneumatiska och elektriska transmissionssystem för energiöverföring.
  • Förutsättningar och begränsningar vid andra former av energiomvandling, till exempel fusion, fission och sol-, vind- och vattenkraft.
  • Dimensionsanalys och rimlighetsbedömning.
  • De matematiska och fysikaliska förutsättningarna och de teknikvetenskapliga grunderna för energiöverföring i olika system med betoning på analys, beräkningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar.
  • Matematiska modeller för givna förlopp.
  • Mätteknik, till exempel principer för mätgivare och komponenter, mätning av olika storheter, användning och tolkning av resultat.
  • Planering och genomförande av experimentella undersökningar samt hur mätdata inhämtas, analyseras och redovisas.
  • Visualisering och analys av tekniska system och processer med hjälp av anpassad programvara.

Vem kan läsa utbildningen?

Teknik 2 bygger på kursen Teknik 1. Kursen är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen går via följande orter.

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »