Textkommunikation

Vuxenutbildning

Kursen textkommunikation är del av ämnet mediekommunikation. Undervisningen i kursen textkommunikation har därför en tvärvetenskaplig inriktning, som även innebär ämneskunskaper inom kommunikation, journalistik samt samhällsvetenskapen. Kunskaperna inom textkommunikation ska förutom breda baskunskaper, även leda till en förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområden som exempelvis journalistik, information och reklam. Studera kursen textkommunikation genom Iris, kurskod: MEETET0

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen textkommunikation:

Visste du att kursen textkommunikation innehåller ämneskunskaper inom kommunikation, journalistik samt samhällsvetenskapen? Kursen textkommunikation handlar i stort om textproduktionens roll i samhället. Både på lokal och global nivå. Vill du förstå hur medierna påverkar samhället och den demokratiska processen samt hur andra maktmedel kan styra budskapsförmedlingen i media? Välj då en kurs inom medie- och kommunikationsområdet som exempelvis kursen textkommunikation som erbjuds genom Iris! Kurskod: MEETET0

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Produktion och analys av journalistiska texter grundade på fakta och saklighet utifrån journalistikens principer.
  • Produktion och analys av informationstexter och reklamtexter utifrån informationens och reklamens behov.
  • Grundläggande journalistiska och reklaminriktade arbetssätt, till exempel intervjuer och research.
  • Språk och uttryck i textproduktioner riktade mot olika målgrupper, till exempel hur semiotik, retorik och dramaturgi används när budskap formuleras.
  • Skillnader i arbetssätt och innehåll inom extern och intern information.
  • Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt grundläggande metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.

Vem kan läsa kursen textkommunikation inom medie- och kommunikationsämnet?

Kursen textkommunikation studeras inom ramen av medie- och kommunikationsämnet. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen textkommunikation.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »