fbpx

Söker ditt företag personal? Vi söker arbetsgivare!

Söker ditt företag personal? Vill du och ditt företag stärka andra personer och samtidigt göra samhällsnytta? Iris arbetar med utbildning, stödinsatser och jobbmatchning.

Låter den
här tjänsten
intressant?

Kontakta oss för
mer information »

Om tjänsten
Vi på Iris hjälper ditt företag/din organisation att hitta arbetskraft och praktikanter med rätt kompetens.

Vi kan samverka inom flera områden:

  • Anställningar
  • APL (Arbetsplatsförlagt lärande för de som går en yrkesinriktad utbildning)
  • LIA (Lärande i arbete för de som går en utbildning på yrkeshögskola)
  • Språkpraktik
  • Praktikplatser
  • Arbetsprövning
  • Studiebesök

Läs om Jan på Restaurang Kung Carls bakficka som har anställt flera medarbetare via Iris »
Se filmen med hotellchef Maria på Quality Hotel Winn i Haninge som har rekryterat via Iris »

Vi samordnar stödet och kan också genomföra anpassning på arbetsplatsen samt utbildning av personal vid behov. Ta kontakt med oss för mer information om möjligheter till ekonomiskt och konsultativt stöd.

Är du ute efter särskild kompetens? Vill du rekrytera från EU/EES-länderna? Iris är anslutna till Eures – European Employment Services som är ett europeiskt nätverk. Uppdraget är att matcha arbetssökande mot arbetsgivare mellan länderna med fokus på bristyrken. Läs mer om Eures och hur vi på Iris kan hjälpa dig här.

I filmen En lyckad matchning kan du se arbetsgivaren Robert som anställde Norzia.

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Översätt »