Webbutveckling 1

Vuxenutbildning

Är du intresserad av att läsa kursen webbutveckling 1. Välj Iris!

Kursen webbutveckling 1 innehåller teoretiska samt praktiska kunskaper om olika webbtekniska lösningar som kan öka samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Som ett resultat av kursen webbutveckling 1 ska eleverna uppnå förmågan, att på egen hand utveckla produkter som i enlighet med riktlinjerna även följer god standard och praxis vad gäller målgruppsanpassning, användbarhet samt tillgänglighet. Kursen webbutveckling 1 är på 100 poäng och har kurskod: WEUWEB01

Ansök

via din hemkommun

Välj kommun »

Ansök via din hemkommun Välj kommun »

Om utbildningen

Om kursen webbutveckling 1:

Inom ramen för kursen webbutveckling 1 ska eleverna, förutom ovan även utveckla förmågan att med digitalt kodningsspråk skapa och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser eller webbapplikationer. Kursen webbutveckling 1 är på 100 poäng och har kurskod: WEUWEB01

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.

• Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.

• Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.

• Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.

• Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM).

• Teckenkodning, begrepp, standarder och handhavande.

• Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.

• Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.

• Interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.

• Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform och hur tillgänglighet uppnås även för användare med funktionsnedsättning.

• Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.

• Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.

• Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

• Terminologi inom området webbutveckling.

Vem kan läsa kursen webbutveckling 1?

Kursen webbutveckling 1 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som bygger på kursen webbutveckling 2 och tvärtom. Läs mer om behörighetskraven till att söka och studera kursen marknadsföring.

Så ansöker du

Så ansöker du

Du ansöker till komvux (kommunal vuxenutbildning) på din hemkommuns hemsida. Din hemkommun är den kommun där du är folkbokförd och det är kommunen som beslutar om du blir antagen till utbildningen eller ej.

Det är enkelt att söka till en utbildning på Iris. Nedan hittar du länkar till ansökan där Iris erbjuder kommunal vuxenutbildning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Utbildningsorter

Utbildningen erbjuds på följande platser

Magasinet

Välkommen till Iris Magasinet! Här hittar du nyheter, intressanta fakta, success stories och andra saker vi är stolta över och vill berätta.

Translate »