Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen

Yrkeshögskolan | YH-kurs | 55 YH | CSN | Kostnadsfri

Arbetar du i stallmiljö, lantbruk eller annan verksamhet som omfattar hästverksamhet och hästhantering i yrkesroller som exempelvis ledare, ridlärare, hästskötare, styrelseledamot, verksamhetschef, hippolog, ridlärare, travtränare, travbanechef, anställd på galoppbana eller likande? Då är vår korta YH-kurs på 55 YH-poäng perfekt för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästmiljöer.

Låter YH-kursen
inom hästnäringen
intressant?

Ansök här »

YH-kurs – Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen

Kursen riktar sig till dig som redan är yrkesverksam inom trav, ridskolor och andra hästrelaterade verksamheter som vill få konkreta verktyg för att skapa en säkrare och mer hållbar arbetsmiljö.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen utgår från den senaste forskningen och vetenskapen om arbetsmiljö inom hästnäringen och du får praktiska färdigheter för att kunna tillämpa kursens teoretiska delar i praktisk verksamhet.

Genom studier av lagar och förordningar lär du dig de viktigaste inom arbetsmiljö och säkerhet inom hästnäringen. Genom verklighetsnära uppgifter kommer du få direkta nytta av kunskaperna och lär dig tillämpa dem på din arbetsplats.

Du kommer få kunskap om ergonomiska arbetsmetoder, riskhantering, och hur du kan skapa en trygg arbetsmiljö för både människor och hästar. Utbildningen kombinerar teori med praktiska tillämpningar, vilket ger konkreta verktyg för att förbättra arbetsförhållandena i din verksamhet.

Undervisningen består av digitala föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Kursen innehåller praktiska uppgifter som utförs på din arbetsplats, vilket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion.

Varför ska du studera Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen?

Relevans och praktisk nytta: Kursen är utformad tillsammans med några av landets främsta branschexperter, detta garanterar att innehållet är aktuellt och direkt användbart på din arbetsplats i stallet.

Hälsa och säkerhet: Förbättrad arbetsmiljö och säkerhet minskar risken för skador och arbetsrelaterade sjukdomar, vilket bidrar till en hållbar och produktiv arbetsmiljö i stallet.

Flexibilitet: Kursen erbjuds som distansutbildning under 11 veckor med digitala föreläsningar, vilket gör det möjligt att kombinera studier med arbete.

Antagningskrav

För att kunna söka kursen krävs det att du har minst ett års arbetslivserfarenhet inom hästbranschen. Yrkeserfarenhet är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll eftersom kopplingen mellan teori och praktik löper som en röd tråd genom utbildningen och möjliggör nödvändig reflektion.

Ansök idag!

Utveckla dina kunskaper, få verktyg för att förbättra arbetsförhållandena och bidra till en säkrare arbetsmiljö för dig, dina kollegor och hästarna ni arbetar med. Kursen är CSN-berättigad och kostnadsfri!

Välkommen att ansöka till denna kurs redan idag och ta steget mot en bättre arbetsmiljö i stallet.

Studera Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen | YH Kurs | Iris.se

Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen  /  Kurs  /  11 veckor  /  55 YH  /  Helfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

Arbetsmiljö inom hästverksamheter

Kursen kommer att ge den studerande fördjupade kunskaper om arbetsmiljöarbete, säkerhet, psykosocial och fysisk arbetsmiljö i hästverksamheter. I kursen behandlas aktuella lagar och föreskrifter som är relevanta i hästmiljöer.

Utbildningsmoment:

  • Fördjupning inom ämnesområdet.
  • Fördjupning inom relevanta lagar och föreskrifter. Lagar och föreskrifter som den studerande ska ha fördjupande kunskaper inom är, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Lagarna Arbetsmiljölagen (AML), Arbetstidslagen (ATL) och Diskrimineringslagen (DL) kommer också beröras.
  • I kursen får den studerande fördjupade kunskaper i hur dessa lagar och föreskrifter ska praktiskt efterlevas i det dagliga arbetet, hur säkerhetsrutiner upprättas, efterföljs och följs upp i det dagliga arbetet i hästverksamhet.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Ergonomi inom hästverksamheter

I kursen ska den studerande tillägna sig fördjupad kunskap hur man jobbar för en säker ergonomisk arbetsmiljö för att undvika både fysiska och psykiska arbetsskador i hästrelaterade miljöer.

Utbildningsmoment:

  • Fördjupning inom ämnesområdet.
  • Fördjupning kursen kommer att behandla lagar och föreskrifter med betoning på det ergonomiska arbetet. Följande föreskrifter kommer beröras i kursen: AFS 2020:5 Arbetsanpassning, AFS 2020:1. Arbetsplatsens utformning samt AFS 2012:2 Belastningsergonomi.

Kursen omfattar 15 YH-poäng – 3 veckor

Säkerhet i hästmiljö

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i hur man arbetar med säkerhet i hästmiljöer i enlighet med relevanta och rådande lagar och förordningar. Den studerande ska ha kunskaper i hur man identifierar säkerhetsrisker i arbetsmiljön.

Utbildningsmoment:

  • Fördjupning inom ämnesområdet.
  • I kursen kommer följande lagar och föreskrifter bearbetas, Arbete med djur AFS 2008:17, Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4, Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3 samt Ensamarbete AFS 1982:3.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande. Samt minst ett års arbetslivserfarenhet från hästverksamhet.

YH-kursen Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen riktar sig till dig som har 1 år på heltid eller motsvarande på deltid i arbete i stallmiljö, lantbruk eller annan verksamhet som omfattar hästverksamhet och hästhantering. Den är relevant för yrkesroller som företagsledare, ridlärare, hästskötare, styrelseuppdrag, verksamhetschef, verksamhetsledare, hippolog, travtränare, travbanechef, utbildningschef, anställd på galoppbana eller liknande.

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. I sådana fall tilldelar vi poäng baserat på antal arbetade år och månader du har arbetat inom relevant arbetsområde. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 11 veckor.
Omfattning / poäng: 55 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Helfartsstudier på distans.
Föreläsning och seminarium två timmar per vecka.
Handledning erbjuds också på schemalagda tillfällen.
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: 24 juni– 16 augusti.
Sista kompletteringsdag: 25 augusti.
Antagningsbesked: Vecka 37.
Kursstart: 30 september. Studier vecka 40–50.

Våra samarbetspartners

Studera Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen | YH Kurs | Iris.se

Ansök till kursen Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen på Iris YH

Målet med YH-kursen i Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen är att du ska kunna agera enligt relevanta föreskrifter och lagar för att skapa en säker arbetsmiljö i både praktiska och psykosociala aspekter av hästverksamheter.

Du kommer att kunna identifiera och föreslå åtgärder för att skapa och bibehålla en god ergonomisk miljö, identifiera säkerhetsrisker i arbetsmiljön, skriva åtgärdsplaner och utföra säkerhetsförebyggande åtgärder.

Du kommer också att få kompetenser att arbeta förebyggande och aktivt, både enskilt och tillsammans, för att bibehålla, stärka och utveckla en säker fysisk och psykosocial arbetsmiljö i stallmiljöer. Du ska kunna identifiera och förebygga säkerhetsrisker, tillämpa rätt lagar och föreskrifter i rätt sammanhang, samt utveckla och föreslå åtgärdsprogram för en säker ergonomisk miljö. På både individ- och verksamhetsnivå kommer du att kunna arbeta för en säker ergonomisk arbetsmiljö i hästverksamheter.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

Studera Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen | YH Kurs | Iris.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen
Maria Virtanen
maria.virtanen@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@iris.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.

Translate »