Arbetsplatsanpassningar

Rätt stöd på arbetsplatsen

En anpassning av arbetsplatsen kan göra att du kan få bättre förutsättningar att utföra ditt arbete.

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Det bidraget kallas för bidrag till arbetshjälpmedel. Du kan också få bidrag till att göra en expertundersökning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver.

Iris är experter och leverantör av anpassningar. Vi ger verktyg och individuell kompetensutveckling för att arbetssituationen ska fungera bra. Ibland behövs bara en enkel app – och kunskap om hur man använder den.

Vårt koncept innehåller 4 steg:

Analys – Vi samlar information om vilken typ av anpassningar som kan användas för att kompensera eventuella hinder i din arbetssituation

Utprovning – Vi provar av strategier och hjälpmedel – vad passar bäst för dig och din arbetsplats.

Installation, driftsättning och utbildning – Vi ser till att hjälpmedlen blir rätt installerade och integrerade i arbetsmiljön. Vi utbildar och tränar både dig och dina kollegor – så att anpassningen fungerar bra för alla.

Uppföljning och support – Vi följer upp att lösningen fungerar som den ska. Vi gör justeringar om det behövs.

Hur gör du för att ansöka?

För dig som är anställd

  • Läs mer på Försäkringskassan (om du varit anställd mer än ett år) och på Arbetsförmedlingen (om du är nyanställd eller har lönebidrag)
  • Om du vill ha en offert från oss eller behöver hjälp i ansökningsprocessen – kontakta oss!

För dig som är arbetsgivare

  • Är du arbetsgivare kan du få bidrag för att anpassa arbetsplatsen för din medarbetare. Läs mer här Försäkringskassan
  • Om du vill ha en offert från oss eller behöver hjälp i ansökningsprocessen – kontakta oss!

Iris kan arbetsplatsanpassningar

Våra kunder finns över hela Sverige och är verksamma inom en rad olika branscher såsom handel, industri och tjänsteföretag. Vi har gjort arbetsplatsanpassningar både för grupper av anställda och för enskilda medarbetare på större företag med stor framgång. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

 

Läs mer om En inkluderad arbetsplats »

Kontaktperson

Hans Persson
Hans Persson
011-400 00 72
0708-85 92 57

Kontaktperson

Jacob Nyman
040-630 36 55
070-827 40 58