Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

Iris arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning riktar sig till personer med synnedsättning som exempelvis söker arbete, funderar på att utbilda sig eller starta eget. Iris ger under utbildningen eleverna stöd på vägen att nå sina mål. Oavsett om det är till arbete eller till vidare studier.

Vi som undervisar har bred erfarenhet och kompetens inom kartläggning och anpassning av undervisning samt material efter deltagarens individuella behov och förutsättningar. Deltagarna har tillgång till olika hjälpmedel såsom förstoringsprogram, punktdisplay och läskamera.

Utbildningen är individuellt upplagd

Utbildningen är uppdelade i två delar. Den första delen är en förberedande utbildning där vi först kartlägger allt det som har betydelse för deltagaren i sin väg att nå sina mål. Därefter i den förberedande delen ger vår synpedagog stöd som ser till att deltagaren får prova nya arbetssätt och hjälpmedel. I denna del kartlägger vi möjliga yrkesområden för deltagaren i sitt framtida arbetsliv.

Del två inleds med en praktikperiod (arbetsplatsförlagt lärande) som ger praktiska kunskaper inom det yrkesområde Iris tillsammans med deltagaren kommit fram till under första delen av utbildningen. I denna del förbereds deltagaren inför en anställning.

Har du en synnedsättning och behöver stöd i ditt arbetssökande? Kontakta oss för mer information.

Infoblad – Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning