Bemötandeutbildningar

Ett gott bemötande ger fler och nöjdare kunder

För många med en funktionsnedsättning är bemötandet extra viktigt. Det handlar ytterst om att bli respekterad fullt ut för den man är. Iris Hadars bemötandeutbildningar är speciellt framtagna för företag och organisationer som möter människor med funktionsnedsättningar i sin verksamhet.

Vi hjälper dig och dina kollegor att bli professionella i ert bemötande av personer med funktionsnedsättning. Här är några av de personalgrupper vi arbetar med.

 • Chefer och fackliga representanter
 • Personal i serviceyrken (restauranger, offentlig sektor etc)
 • Verksamheter inom kultur och Turism (turistföreningar, museer, teatrar etc)
 • Personer som jobbar med allmänna kommunikationer (buss/tåg/taxi)
 • Personer som kommer i kontakt med människor med neuropsykiatriska funktionshinder
 • Butikspersonal

I Sverige finns ca 2 miljoner människor med någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam*.

Har ni råd att inte ge ett professionellt bemötande mot dessa människor?

*Handisam är myndigheten som samordnar funktionshinderspolitiken.

Halvdagsutbildning

Utbildningen tar ca fyra timmar att genomföra och omfattar de vanligaste funktionsnedsättningarna som syn, döv/hörsel, rörelsehinder, och olika neuropsykiatriska diagnoser.

Kunskap och konkreta tips Under utbildningen får deltagarna kunskap och konkreta tips om hur rätt bemötande ger professionella och trygga möten. Samtidigt får de, via filminslag, bekanta sig med fyra personer som delar med sig av erfarenheter från verkligheten utifrån sin egen funktionsnedsättning.

Varje delmoment avslutas med en gruppdiskussion där deltagarna lägger grunden till en handlingsplan för sin egen verksamhet. Efter utbildningen får deltagarna ett utbildningsintyg och en pärm med dokumentation för att underlätta den fortsatta praktiska tillämpningen i den egna verksamheten.

Se vårt infoblad “Iris Bemötandeutbildning”

Utbildning i föreläsningsform

Föreläsare som delar med sig av egna erfarenheter

Vårt upplägg med föreläsare genomförs av personer med egna funktionsnedsättningar och specialister inom olika funktionsnedsättningar.

Utifrån era behov sätter vi samman ett intressant, roande och lärorikt föreläsningspaket.

Varför inte inleda en företags kick-off med en bemötandeföreläsning?

Här kan du läsa mer om våra föreläsare.

Referenser

Några av de företag och organisationer som anlitat oss för att lära sig mer om att bemöta människor med funktionsnedsättningar är:

 • Tekniska museet
 • Samordningsförbundet i Finspång
 • Svenskt Kulturarv
 • Samordningsförbundet i Karlskoga Degerfors
 • Svensk musiksamling
 • Upplands länstrafik
 • FINSAM Gotland
 • Öppen Skärgård
 • Samordningsförbundet i Östra Östergötland
 • ICA

Några röster från våra kunder

“Tack! Mycket givande och intressant!”
“Mycket jag inte hört tidigare”
“Otroligt lärorikt — fyllt av klokskap och humor”
“Förväntningarna överträffades”
“Lärorikt, givande, roligt, avdramatiserande”
“Mycket intressant att få möta människorna – inte funktionshindren!”
“Enkelt, tydligt och inspirerande”
“Levande, personligt och konkret”
“Många konkreta och bra tips att ta till sig”
“Bättre än väntat. Mycket nytt!”

Referens på nätet

Vi genomförde en bemötandeutbildning för bibliotekspersonal i Västmanland, Sörmland och Örebro län, KompoBib 2020. Istället för att citera deras intryck kan ni läsa vad de skrev på sin blogg här .

Kontaktperson

Lisa Gustafsson
08-39 92 24
0765-39 90 71

Stockholm

Besöksadress:

Lövholmsvägen 15
117 43 Stockholm

Öppettider:

08:00 16:00