Svenska som andraspråk (SVA) – grundläggande kurs

På Iris kan du läsa svenska som andraspråk (SVA) på grundläggande nivå. Kursen syftar till att du ska utveckla kunskaper i och om svenska språket.

Matematik – grundläggande kurs

På Iris kan du läsa matematik på grundläggande nivå.  Kursen ska syfta till att du lär dig om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.