Estetiskt program för unga vuxna med psykisk ohälsa

En unik väg till studier eller arbete

På uppdrag av Uppsala kommun genomför vi ett estetiskt program med integrerad arbetsträning och praktik. Programmet vänder sig till unga vuxna, mellan 18 och 30 år, som har psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska funktionshinder.

Såväl den estetiska delen som arbetsträning och praktik utgår från deltagarnas behov och förutsättningar och har målet att öka deras möjligheter att gå vidare till fortsatta studier eller arbete.

I programmet ingår hälsofrämjande insatser, vägledning kring studier och arbete samt omvärldskunskap. Inom dessa ämnesområden kommer vi att jobba med personlig utveckling både individuellt och i grupp.

Läs mer om estetiska programmet i vår broschyr

Orter