Steg till arbete (STA)

Har du någonsin känt att din funktionsnedsättning eller hälsoproblem har hindrat dig från att nå dina karriärmål eller studiemål? Då kan Steg till arbete vara en bra insats för dig att övervinna [...]

Karriärvägledning

Karriärvägledning utförs på Uppdrag av Arbetsförmedlingen och vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och bor i Motala. Arbetsförmedlingen anvisar dig till oss.

Jobbsökarkurs

Jobbsökarkursen utförs på Uppdrag av Uppsala kommun och vänder sig till dig som har behov av extra stöd för att kunna söka arbeten på egen hand. Uppsala kommun anvisar dig till oss.

sida 1 of 3