Grundvux för personer med syn- och hörselnedsättning samt för döva

Grundläggande vuxenutbildning för personer med syn- och hörselnedsättning samt för döva

Grundläggande vuxenutbildning är till för personer som behöver komplettera grundskolekompetens i ett eller flera ämnen. Vi erbjuder personer med syn- eller hörselnedsättning eller döva möjlighet att läsa grundläggande vuxenutbildning. Kurserna motsvarar den utbildning som ges i grundskolan, årskurs 7-9, men upplägget är självklart anpassat till dig som vuxen och som kan ta ett mer självständigt ansvar för dina studier.

Utbildningen sker i samarbete med Göteborgs och Malmö stad. Läs mer under respektive ort här nedan.

Vi erbjuder kurser som förbereder dig för högre studier.

Utbildningen i Göteborg

Vår utbildning är inriktad till dig som har en synnedsättning eller är döv. Du läser på hel- eller deltid i små grupper och i en lugn miljö. Vi som undervisar har en bred erfarenhet av att undervisa, kartlägga och anpassa utbildningen för personer med en synnedsättning eller som är döva. Vi använder oss av kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen, såsom talsyntes, punktskrift, förstoringsprogram samt visuellt material för de döva.

Hos oss får du tillgång till moderna hjälpmedel för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen efter dina förutsättningar.

Utbildningen i Malmö

Vår utbildning är inriktad till dig som har en syn- eller hörselnedsättning eller är döv.

För de deltagare som har en grav synnedsättning eller är blinda arbetar vi med anpassat studiematerial samt hjälpmedel såsom förstoringsprogram, talsyntes, punktskrift och tränar i att hantera hjälpmedel.

För våra kursdeltagare med hörselnedsättning arbetar vi i anpassade lokaler som erbjuder en god ljudmiljö. Vi har ett digitalt hörselhjälpmedel som fungerar för alla med eller utan hörapparat. Hjälpmedlet fungerar för alla typer av hörapparater.

Vi erbjuder studiehandledning på annat språk till exempel teckenspråk för de elever som är i behov av det.

Mer information och ansökan

Den grundläggande vuxenutbildningen är gratis. Du kan läsa mer och ansöka om studiestöd via CSNs hemsida.

Göteborgs stads hemsida hittar du mer information och ansöker till Komvux i Göteborg.

Malmö stads hemsida hittar du mer information och gör din ansökan. Kontakta gärna oss innan.

Se även vår broschyr om grundläggande vuxenutbildning för personer med syn- och hörselnedsättning samt för döva i Malmö.

 

Grundvux för personer med syn- och hörselnedsättning samt för döva
Malmö: Klicka här » Göteborg: klicka här »