Grundvux för personer med funktionsnedsättning

Grundläggande vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning

Grundläggande vuxenutbildning är till för personer som saknar grundskolekompetens i ett eller flera ämnen. Vi erbjuder personer med olika funktionsnedsättningar, som till exempel syn- eller hörselnedsättning, möjlighet att läsa grundläggande vuxenutbildning. Kurserna motsvarar den utbildning som ges i grundskolan, årskurs 7-9, men upplägget är självklart anpassat till dig som vuxen och som kan ta ett mer självständigt ansvar för dina studier.

Utbildningen sker i samarbete med Göteborgs och Malmö stad. Läs mer under respektive ort här nedan för att se vilka specialanpassningar som finns i utbildningen.

Målsättning

Vi erbjuder kurser som förbereder dig för högre studier med start på grundläggande nivå och sedan beroende på vad du vill, vidare till en gymnasie- eller yrkesutbildning och högskola eller universitet.

”Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå bedrivs i form av kurser och för varje kurs finns det en kursplan” (Skolverket)

Länk till skolverkets hemsida.

Utbildningen i Göteborg

Vår utbildning är inriktad till dig som har en synnedsättning eller är döv. Du läser på hel- eller deltid i små grupper och i en lugn miljö. Vi som undervisar har en bred erfarenhet av att undervisa, kartlägga och anpassa utbildningen för personer med en synnedsättning eller som är döva. Vi använder oss av kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen, såsom talsyntes, punktskrift, förstoringsprogram samt visuellt material för de döva. Utbildningen för våra döva kursdeltagare sker på svenskt teckenspråk.

Hos oss får du tillgång till moderna hjälpmedel för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen efter dina förutsättningar.

Utbildningen i Malmö

Vår kompetens ligger i att arbeta med personer med olika funktionsnedsättningar, framför allt med en syn- eller hörselnedsättning.

För de deltagare som har en grav synnedsättning eller är blinda arbetar vi med ett anpassat studiematerial samt hjälpmedel såsom förstoringsprogram, talsyntes, punktskrift och utbildar samt tränar i att hantera dessa hjälpmedel. Vi utvecklar och övar in studieteknik med de studiehjälpmedel deltagaren behöver.

För våra kursdeltagare med hörselnedsättning arbetar vi i små grupper i anpassade lokaler som erbjuder en god ljudmiljö. Vi har ett digitalt hörselhjälpmedel som fungerar för alla med eller utan hörapparat. Hjälpmedlet fungerar för alla typer av hörapparater.

Är du nyfiken på att se hur vi arbetar i Göteborg eller Malmö? Kom gärna på studiebesök till oss!

Mer information och ansökan

Den grundläggande vuxenutbildningen är gratis. Du kan läsa mer och ansöka om studiestöd via CSNs hemsida

Göteborgs stads hemsida hittar du mer information och ansöker till Komvux i Göteborg.

Malmö stads hemsida hittar du mer information och ansöker till Komvux i Malmö.

Se även vår broschyr om grundläggande vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning

 

Nationellt uppdragsansvarig

Eva-lena Hietanen
Evalena Hietanen
010-516 19 11
076-677 31 68