Gymnasial vuxenutbildning för personer med syn- och hörselnedsättning samt för döva

Gymnasial vuxenutbildning för personer med syn- och hörselnedsättning samt för döva

Gymnasiala kurser är för dig som vill få en gymnasieexamen Kurserna motsvarar den utbildning som ges i gymnasieskolan men upplägget är självklart anpassat till dig som vuxen och som kan ta ett mer självständigt ansvar för dina studier.

Vi erbjuder kurser som tar dig vidare mot högre studier.

Utbildningen i Göteborg

Vår utbildning är inriktad till dig som har en synnedsättning eller är döv. Du läser på hel- eller deltid i små grupper och i en lugn miljö. Vi som undervisar har en bred erfarenhet av att undervisa, kartlägga och anpassa utbildningen för personer med en synnedsättning eller som är döva. Vi använder oss av kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen, såsom talsyntes, punktskrift, förstoringsprogram samt visuellt material för de döva.

Hos oss får du tillgång till moderna hjälpmedel för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen efter dina förutsättningar.

Utbildningen i Malmö

Vår utbildning är inriktad till dig som har en syn- eller hörselnedsättning eller är döv.

För de deltagare som har en grav synnedsättning eller är blinda arbetar vi med anpassat studiematerial samt hjälpmedel såsom förstoringsprogram, talsyntes, punktskrift och tränar i att hantera hjälpmedel.

För våra kursdeltagare med hörselnedsättning arbetar vi i anpassade lokaler som erbjuder en god ljudmiljö. Vi har ett digitalt hörselhjälpmedel som fungerar för alla med eller utan hörapparat. Hjälpmedlet fungerar för alla typer av hörapparater.

Vi erbjuder studiehandledning på annat språk till exempel teckenspråk för de elever som är i behov av det.

Mer information och ansökan

Du kan läsa mer och ansöka om studiestöd via CSNs hemsida
På Malmö stads hemsida hittar du mer information och gör din ansökan. Kontakta gärna oss innan.
Göteborgs stads hemsida hittar du mer information och gör din ansökan.

Gymnasial vuxenutbildning för personer med syn- och hörselnedsättning samt för döva
Malmö: Klicka här » Göteborg: klicka här »

Kontaktperson

Åsa Britmer
Åsa Britmer
010-516 19 82
070-181 37 85

Göteborg

Besöksadress:

Ranängsgatan 3
416 64 Göteborg

Öppettider:

08:30 - 16:00