Introduktion till arbete

Ökade chanser till en plats i arbetslivet

Målgruppen för insatsen är arbetssökande som generellt har varit borta länge från arbetsmarknaden eller aldrig etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer i vår broschyr om Introduktion till arbete