Iris FUNKA – i arbete och utbildning

Iris FUNKA – i arbete och utbildning

En nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras genom rätt stöd. Iris FUNKA – i arbete och utbildning ger möjligheter att klara arbete, utbildning och ett vardagligt liv genom kompenserande strategier och hjälpmedel. Iris modell bygger på en kombination av teknik och pedagogik, där vi ger unika möjligheter för unika människor. Den bärande idén är att kompensera de ev hinder som en funktionsnedsättning utgör, så att individen kan fungera i utbildning och anställning på lika villkor som alla andra.

Vi genomför Iris FUNKA – i arbete och utbildning över hela landet. Kontakta oss om du vill veta mera!

Nationellt uppdragsansvarig

Anne Lindgren
Anne Lindgren
0155 - 40 10 21
070 - 370 56 48