Övningsföretag

Iris Övningsföretag – Learning by doing på riktigt!

Övningsföretag är ett unikt utbildningskoncept där studenten lär sig om ett företags olika arbetsuppgifter genom att träna på dem. Det ger en möjlighet att utbilda sig till nästan vad som helst inom företagsekonomi, personalhantering, marknadsföring eller administration.

Iris Övningsföretag drivs som ett verkligt företag och bedriver handel med andra övningsföretag.  Det finns 7500 övningsföretag i världen och utbildningen visar goda resultat. På Iris i Södertälje har 64% av studenterna fått jobb efter avslutad utbildning. I Halmstad ligger siffran på 87%.

Iris erbjuder Övningsföretag som:

Integration/etablering
Passar såväl den som har en utbildning från hemlandet och behöver uppdatera sina kunskaper inom svenska system, som den som vill ha ny yrkesutbildning med nära koppling till svensk arbetsmarknad.

Yrkesvux
En gymnasial yrkesvuxenutbildning. Utbildningen genomförs som en gymnasieutbildning med betyg, där totalt 800 gymnasiepoäng kan uppnås.

Rehabilitering/arbetsträning
Arbetsträning i företagsmiljö. Deltagaren arbetstränar utifrån sin förmåga och behov.

Uppdragsutbildning
Utbildningen anpassas efter arbetsgivares specifika kompetensutmaningar och rekryteringsbehov.

 

 

Upplev Iris Övningsföretag! Se vår VR-film här.
Tittar du med VR-glasögon, klicka på glasögonsymbolen på Youtube för 3D-effekt.
Filmen funkar även utmärkt på läsplatta och smartphone. Rör din enhet under filmens gång för maximal 360-effekt.

Tjänsteansvarig

Angelica Svensson
0470 - 52 00 30
076 - 677 72 56