Särskilt pedagogiskt stöd vid yrkeshögskoleutbildning

Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva stöd för att klara sina studier inom Yrkeshögskolan.

Som anordnare av YH-utbildning ansvarar skolan för att den studerande får det stöd som behövs (Förordning 2014:1098). Vid en konstaterad funktionsnedsättning kan anordnare söka statsbidrag för det särskilda pedagogiska stödet hos Myndigheten för Yrkeshögskola. Några exempel som det går att få ersättning för är utökad lärartid, mentorstöd, anpassad examination, förlängd studietid, teckenspråkstolk och inläsning av litteratur.

Unika lösningar för unika människor

Iris tjänster inom särskilt pedagogiskt stöd för YH innehåller både kartläggning av behov samt de stödjande insatser som behövs för att den studerande ska nå sina mål.

  • Kartläggning av behov på individnivå
  • Underlag som kostnadskalkyl och åtgärdsplan för ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskola
  • Pedagogiskt och tekniskt stöd under utbildningen
  • Föreläsning för utbildningsanordnare om hur man upptäcker behov av särskilt stöd

Iris modell bygger på en kombination av teknik och pedagogik. Modellen syftar till att ge det stöd och de hjälpmedel som behövs för att klara sin utbildning. Våra pedagoger har en samordnande funktion med ansvar för kartläggning, planering, stöd och anpassningar samt att stödet genomförs och följs upp tillsammans med student och utbildningsanordnare. Vårt mål är alltid hållbara resultat för individen och samhället.

  1. Läs mer på myh.se (för utbildningsanordnare)
  2. Läs mer på myh.se (för studerande)

Eller kontakta oss för information om hur man kan upptäcka behov av särskilt stöd, hur man ansöker om statsbidrag och om våra stödjande tjänster.

Läs vår folder »

 

Kontaktperson

Dan Alberyd
Dan Alberyd
08 - 506 556 21
076 - 526 68 91