Sfi för personer med syn- och hörselnedsättning samt för döva

Sfi för personer med syn- och hörselnedsättning
samt för döva

På uppdrag av Göteborgs Stad och Malmö Stad ger vi vuxna invandrare med syn- och hörselnedsättning samt döva grundläggande kunskaper i svenska språket och goda kunskaper om hur det svenska samhälls- och yrkeslivet fungerar. Även andra kommuner kan köpa platser hos oss.

Undervisningen för våra döva deltagare sker på svenskt teckenspråk. Våra synskadade deltagare har samtliga tillgång till individuellt anpassade synhjälpmedel som exempelvis talsyntes och punktskrift.

Att vara delaktig

Goda språkfärdigheter är ett grundläggande behov för alla men det räcker inte. Vi måste även knäcka de kulturella koderna, etablera oss på arbetsmarknaden och uppleva att vi har något att tillföra, för att känna oss delaktiga i det samhälle vi lever i. Sfi på Iris är mer än bara svenska!

Individuella studieplaner

Sfi-kurserna är individuellt upplagda och även studietiden. Varje kursdeltagare läser i sin egen takt, med sitt individuella schema, efter de behov och de förkunskaper var och en har. Praktik och arbetslivsorientering är en självklar del i utbildningen.

Sfi-utbildningen i Göteborg

I Göteborg är vi inriktade på att undervisa personer med synnedsättning samt döva personer. Vi som undervisar har bred erfarenhet och kompetens inom kartläggning och anpassning av undervisning samt material efter deltagarens individuella behov och förutsättningar. För våra elever med synnedsättning finns anpassade synhjälpmedel såsom talsyntes, punktskrift samt förstoringsprogram. Undervisningen för våra döva elever sker på svenskt teckenspråk.

Ansökan: På Göteborgs stads hemsida hittar du mer information och ansöker till Sfi-utbildningen i Göteborg.

Sfi-utbildningen i Malmö

I Malmö studerar personer med syn- eller hörselnedsättning samt döva. Vi som undervisar har bred erfarenhet och kompetens inom kartläggning och anpassning av undervisning samt material efter deltagarens individuella behov och förutsättningar. Våra elever med synnedsättning har tillgång till olika hjälpmedel såsom förstoringsprogram, punktdisplay och läskamera. Våra elever med hörselnedsättning använder sig av våra digitala hörselhjälpmedel som fungerar tillsammans med eller utan hörapparat. Undervisningen för våra döva elever sker på svenskt teckenspråk.

Ansökan:Malmö stads hemsida hittar du mer information och ansöker till Sfi-utbildningen i Malmö.

 

Sfi för personer med syn- och hörselnedsättning samt för döva
  Malmö: Klicka här » Göteborg: klicka här »

Kontaktperson

Åsa Britmer
Åsa Britmer
010-516 19 82
070-181 37 85

Göteborg

Besöksadress:

Ranängsgatan 3
416 64 Göteborg

Öppettider:

08:30 - 16:00